SFS 1994:1643 Lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisregleringslag (1989:978) / SFS 1994:1643 Lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978)
SFS 1994_1643 Lag om ändring i prisregleringslagen (1989_978)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:649px;height:907px;"> <img width="649" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:844px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10">6150 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1994:1643 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 28 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lag <br/>om �ndring i prisregleringslagen (1989:978); </b></p> <p style="position:absolute;top:100px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 � prisregleringslagen </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">(1989:978) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b> En f�reskrift med st�d av 7, 8 eller 9 � skall underst�llas </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft10">riksdagen f�r pr�vning inom en m�nad fr�n det att den utf�rdades. </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">F�reskriften upph�r att g�lla, om </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft17">- den inte underst�lls riksdagen inom f�reskriven tid, eller <br/>- riksdagen inte godk�nner f�reskriften inom tv� m�nader fr�n det att <br/>den underst�lldes. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN NYGREN </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft17">Nils Dexe <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft10">Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69. </p> </div> </div>
background image

6150

SFS 1994:1643
Utkom fr�n trycket
den 28 december 1994

Lag
om �ndring i prisregleringslagen (1989:978);

utf�rdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 � prisregleringslagen

(1989:978) skall ha f�ljande lydelse.

11 � En f�reskrift med st�d av 7, 8 eller 9 � skall underst�llas

riksdagen f�r pr�vning inom en m�nad fr�n det att den utf�rdades.

F�reskriften upph�r att g�lla, om

- den inte underst�lls riksdagen inom f�reskriven tid, eller
- riksdagen inte godk�nner f�reskriften inom tv� m�nader fr�n det att
den underst�lldes.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995.

P� regeringens v�gnar

JAN NYGREN

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.