SFS 1988:387

880387.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

; I

SFS 1988:387

Lag

Utkom frän trycket

om ändring I väx cllagen (1932:130);

den 13 juni 1988

utfardad den 26 maj 1988.

I

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 88 § växellagen (1932:130)^ '

ordet "orten" skall bytas ut mot "länet".

'

' Prop. 1987/88: 152, LU 34. rskr. 309.

95"

^ Senaste lydelse av 88 § 198]: 1364.

< '

¬

background image

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1988 .

SFS 1988:387

;

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

ai lKiw'.
Ii!
IK

15

it
K:

b

)i*

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.