SFS 1965:125

650125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 125

Lag

om ändrad lydelse av 72 § växellagen den 13 maj 1932 (nr 130);

given Stockholms slott den 26 maj 1965.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r I i g t; att Vi, med riksdagen^, funnit

ih

riksdagen^, funn

gott förordna, att 72 § växellagen den 13 maj 19322 skall erhålla ändrad ly­

delse på sä tt nedan angives.

72 §.

Inträffar växels

ä s�ckendag.

Skall åtgärd

helgdagar medräknas.

Likställda med allmän helgdag enligt denna lag äro lördagar samt mid­

sommarafton och julafton.

Vid be räkning

ej medräknad.

Uppskovsdagar äge

ej rum.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1965,
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1965.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KEING

) Prop. 19BD:9G; L'U 26; Rskr 259.

öenaslc lydelse av 72 § se 1962:53.

S1�-G5S0�0. Sv ensk författningssamling i965,Nr 125�129

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.