Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1969:475
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:476
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg
SFS nr:

1969:475
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1969-06-27
Ändrad: t.o.m. SFS

1999:476
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Kommun eller allmän inrättning samt ägare eller innehavare av hamn, flygplats eller godsterminal får anlita Tullverket för uppbörd av sina avgifter enligt denna kungörelse.
Förordning (1999:476).

2 §   Framställning om uppbörd genom Tullverkets försorg görs hos verket. Kan uppbörden lämpligen förenas med tjänstegöromålen i Tullverket, får verket träffa överenskommelse om sådan uppbörd.
Verket skall därvid bestämma den ersättning som skall utgå för arbetet med uppbörden. Ersättningen skall bestämmas så att staten får skälig gottgörelse för sina kostnader.
Förordning (1999:476).

3 §   Uppbörd sker i den ordning Tullverket bestämmer.
Förordning (1999:476).

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.