Kungörelse (1972:642) om sättet för bevakande av statens talan i ärenden om utfärdande av överlåtelsehandling (skattebrev) på krononybyggen

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1972:642
Departement: Finansdepartementet BA 3
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1972:642) om sättet för bevakande av statens talan i ärenden om utfärdande av överlåtelsehandling (skattebrev) på krononybyggen
SFS nr:

1972:642
Departement/myndighet: Finansdepartementet BA 3
Utfärdad: 1972-12-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   I ärende om utfärdande av överlåtelsehandling (skattebrev) på krononybyggen företrädes staten av ett allmänt ombud som Kungl. Maj:t utser.

2 §   Länsstyrelsens beslut i sådant ärende skall tillsammans med handlingarna i ärendet genast översändas till det allmänna ombudet.

3 §   Har det allmänna ombudet ej anfört besvär över länsstyrelsens beslut, skall han omedelbart efter besvärstidens utgång underrätta länsstyrelsen härom och samtidigt återställa de handlingar som länsstyrelsen översänt till honom.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.