Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1973:686
Departement: Näringsdepartementet RSN
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen
SFS nr:

1973:686
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 1973-07-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Registrering av svenskt kommunalt vapen sker efter skriftlig anmälan av länsstyrelse i fråga om landskaps-, läns- eller häradsvapen och av kommun i fråga om annat kommunalt vapen.

Anmälan göres hos patent- och registreringsverket (registreringsmyndigheten).

2 §   Till anmälningshandlingen skall fogas 1. beskrivning av vapnet, 2. färgbild av vapnet med en sköldhöjd av 14 cm, i tre exemplar, 3. bestyrkt avskrift av beslut om antagande av vapnet, 4. yttrande av statens heraldiska nämnd, om sådant yttrande erfordras enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

Vid anmälan skall erläggas en avgift på 500 kronor.

3 §   Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna anmälningar.

4 §   Det av registreringsmyndigheten förda registret skall innehålla 1. anteckning om dagen för registreringen, 2. beskrivning och bild av vapnet, 3. uppgift om för vilken kommun eller motsvarande samfällighet vapnet registrerats.

5 §   När registrering skett efter anmälan, utfärdar registreringsmyndigheten bevis därom.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.