SFS 1989:253

890253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:253

om allmänna helgdagar;

uikom från iryckei

Utfärdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning

söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen,
nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul,

även när de inte infaller på en söndag,

långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, annandag pingst,

midsommardagen och alla helgons dag.

den 30 maj 1989

I' Prop. 1988/89:1 i 4, KU29, rskr. 250.

345

i

¬

background image

\

SFS 1989:253

2 § Av de i I § angivna
nyårsdagen
trettondedag jul

långfredagen
påskdagen

annandag påsk
fCristi himmelsfärdsdag

pingstdagen
annandag pingst
midsommardagen

alla helgons dag

juldagen
annandag jul

helgdagarna infaller

den 1 januari

den 6 januari
fredagen närmast före påskdagen
söndagen närmast efter den fullmåne som

infaller på eller närmast efter den 21 mars
dagen efter påskdagen
sjätte torsdagen efter påskdagen

sjunde söndagen efter påskdagen
dagen efter pingstdagen
den lördag som infaller under tiden den

20�26 juni

den lördag som infaller under tiden den

31 oktober�den 6 novemb er

den 25 december

den 26 december.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Genom lagen upphävs
1. förordningen den 4 november 1772 angående sabbatens firande samt

vissa helgdagars flyttning eller indragning,

2. lagen (1938; 107) om den 1 majs likställ ande i vissa hänseenden med

allmän helgdag, samt

3. lagen (1952:48) angående tiden for firandet av Marie bebådelsedag,

midsommardagen och allhelgonadagen.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

'Cfi

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.