SFS 2004:1320 Lag om ändring i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:253) om allmänna helgdagar / SFS 2004:1320 Lag om ändring i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar
041320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:253) om allmänna
helgdagar;

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1989:253) om allmänna

helgdagar skall ha följande lydelse.

1 § Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning

söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen,
nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, även

när de inte infaller på en söndag,

långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen,

midsommardagen och alla helgons dag.

2 § Av de i 1 § angivna helgdagarna infaller
nyårsdagen

den 1 januari

trettondedag jul

den 6 januari

långfredagen

fredagen närmast före påskdagen

påskdagen

söndagen närmast efter den fullmåne
som infaller på eller närmast efter
den 21 mars

annandag påsk

dagen efter påskdagen

Kristi himmelsfärdsdag

sjätte torsdagen efter påskdagen

pingstdagen

sjunde söndagen efter påskdagen

nationaldagen

den 6 juni

midsommardagen

den lördag som infaller under tiden
den 20�26 juni

alla helgons dag

den lördag som infaller under tiden
den 31 oktober�6 november

juldagen

den 25 december

annandag jul

den 26 december.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

1 Prop. 2004/05:23, bet. 2004/05:KU6, rskr. 2004/05:65.

SFS 2004:1320

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

2

SFS 2004:1320

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar