Lag (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1990:783
Departement: Kulturdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv

SFS nr:    

1990:783
Departement/myndighet:    Kulturdepartementet 
   Utfärdad:    1990-06-07 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 §   Skrivmateriel och förvaringsmedel får märkas med beteckningen  svenskt arkiv endast om de är godkända för sådan märkning.

Föreskrifter om vad som krävs för godkännande och om vem som får meddela  godkännande meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer.

2 §   Den som märker skrivmateriel eller förvaringsmedel med orden svenskt  arkiv antingen ensamma, i sammansättning eller i förkortning trots att  materielen eller förvaringsmedlen inte är godkända skall dömas till  böter, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Detta gäller också för den som saluför skrivmateriel eller  förvaringsmedel trots att han har kännedom om att märkningen inte är  riktig.

3 §   Ett varuparti som varit föremål för brott enligt denna lag eller  värdet av ett sådant parti skall förklaras förverkat, om det inte är  uppenbart oskäligt.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.