SFS 1991:2032

912032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:2032 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagen (1991:1559) med föreskrifter på

den 30 december 1991 tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens

områden skall ha följande lydelse.

5 kap.

7 § 1 närradiolagen (1982:459) och i lagen (1991:2027) om kabelsänd­

ningar till allmänheten finns ytterligare bestämmelser om skyldighet att

tillhandahålla inspelningar av radioprogram.
' Prop. 1991/92: 53, KU 19, rskr, 110.

¬

background image

'I lagen (1978:487) om plikt exemplar av skrifter och ljud- och bildupp -

SFS 1991:2032

^ tagningar finns bestämmelser om skyldighet att lämna skrifter och upptag­

ningar till bibliotek eller till arkivet for ljud och bild .

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.