Lag (1998:1719) om riksdagsledamöternas arvode

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1998:1719
Departement: Justitiedepartementet L6
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:1719) om riksdagsledamöternas arvode

SFS nr:    

1998:1719
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L6 
   Utfärdad:    1998-12-17 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Arvode till riksdagens ledamöter och till Sveriges företrädare i Europaparlamentet skall betalas med 36 000 kr per månad.


Övergångsbestämmelser

1998:1719

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Lagen upphör att gälla när Riksdagens arvodesnämnd enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter beslutar om ändrat arvode.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar