SFS 1989:977

890977.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:977 Lag

utkom från trycket

0111 kommunalt stöd till ungdomsorganisationer;

den 22 december 1989

utfärdad den 13 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Kommuner och landstingskommuner fär lämna ekonomiskt stöd till

ungdomsorganisationer. Ett sådant stöd får också om fatta politisk verk­

samhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. �&. JOHANSSON

(Civildepartementet)

1862

' Prop. 1989/90:23, KU 16, rskr. 46.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.