SFS 1962:638

620638.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 638

Lag

om rätt för koinmim att bistå utländska studerande;

gii^en Siock/iolms sioU den 14 december 19G2.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d c, Sveriges, Götes o th

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att iconiiniin och landstingskommim äga beträffande dem,

som i anslutning till svenskt ntvocklingsbistund vistas i kommunen för

studier eller annan utbildning, vidtaga åtgärder i syfte att underlätta deras

vistelse där och främja deras välfärcl ocb trivsel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19G3.
Det alla som vederbör hava sig hörsaraligcn att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand undorskriA'it och med Vårt kungl. sigii

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 14 december 1902.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Inrikesdeparleincnlet)

RUNK R. JOH\NSSON

' Prop. 19G2; 191; KU 21; Kskr dl5.

C3G 038, i/jarh. Stockholm I0G2. KuagU noktryclseriet, P- A- Norstedt &

It:

¬

background image

ig�

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1

'!

i

1

(

X962 ⬢ N r 639

Utkom fråa trjrcket icn 20 dec. 1962

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.