SFS 2018:1149 Lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier / SFS 2018:1149 Lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier
SFS2018-1149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av

partier
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § lagen (2018:90) om insyn i

finansiering av partier ska ha följande lydelse.

14 § För intäkter från sådana lotterier som kräver licens enligt spellagen

(2018:1138) ska antal lotter och pris per lott anges i intäktsredovisningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.

SFS 2018:1149

Publicerad

den 26 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.