Ordenskungörelse (1974:768)

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1974:768
Departement: Justitiedepartementet L6
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1025
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Ordenskungörelse (1974:768)
SFS nr:

1974:768
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1974-12-06
Omtryck: SFS 1995:1025
Ändrad: t.o.m. SFS

1995:1025
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Inom Kungl. Serafimerorden kan utmärkelser tilldelas statschefer och därmed jämställda personer samt medlemmar av det svenska konungahuset. Förordning (1995:1025).

2 §   Inom Kungl. Nordstjärneorden kan utmärkelser tilldelas medlemmar av det svenska konungahuset samt utländska medborgare som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenskt intresse.

Med utländsk medborgare likställs statslös som är bosatt utomlands.
Förordning (1995:1025).

3 §   Beslut om utmärkelse enligt 1 eller 2 § meddelas av Kungl.
Maj:ts Orden. I fråga om utländska medborgare meddelas beslut på förord av regeringen.

Förslag om utmärkelse enligt 2 § till utländska medborgare skall av myndigheter under regeringen ges in till det departement dit myndigheten hör. Förordning (1995:1025).

4 §   Stadgar för Kungl. Serafimer- och Nordstjärneordnarna fastställs av Kungl. Maj:ts Orden, sedan de godkänts av regeringen. Förordning (1995:1025).

5 §   Ordensavgift och avgift för ordensbrev bekostas av statsmedel.

6 §   Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse meddelas av chefen för Utrikesdepartementet.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.