Konstitutionsutskottets betänkande 1937:Ku1 Konstitutionsutskottets memorial Nr 1