660396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 396

KUNGL MAJ-TS F �RORDNING

om andrad lyde lse av 12 § 4 mom. rusdrycksföreaijiiingsföro

den 26 maj 1954 (nr 521);

given Stockholms slott den 29 jum 19GG.

^

Kangl Maj t har, med riksdagen^, f nan it gott forordna, att 12 § 4

msdrycksforsäljningsförordnmgen den 20 maj 1954^ skall erhålla än

Ijdelse på satt nedan anges

I

12 §

4 mom Utan hinder

vanlig ordning;

c) lesande cllci den som ntfor arhele på transportmedel, för eget

familjens bruk eller som gå\a till närstående for hans eller hans familjs

sonliga bruk tullfritt eller mot erlåggande av stadgad tull infora rusd

1 enlighet med av Konungen meddelade bestämmelser,

d) till proMant

� meddelade bestämmelser

Denna förordning tradei i kraft den 1 oktober 1906
Del alla som \cderbör ha^a sig horsamligeii att efterralta Till ytter

Msso lia\a Vi detta med egen hand underskrin t och med Vårt kungl.

bekrafta låtit

Stockholms slott den 29 jiini 1966

GUSTAF ADOLF

CL S )

(Finansdepartementet)

G. K S

ilncbUr att 8 § punkten 4 uppha\s AngScndc kndi id IvdelseavS § (ay

22) fr o m den 15 maj 1966 sc 1966 99

* Prop 1966 111 BevU 43, Rskr 240

' Senaste lydelse av 12 § 4 mom se 1963 221

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.