SFS 2018:805 Lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård / SFS 2018:805 Lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
SFS2018-805.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar

vid viss tvångsvård
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1996:981) om besöks-

inskränkningar vid viss tvångsvård ska ha följande lydelse.

6 § Om ett beslut har meddelats av huvudmannen för en privat vård-

institution eller sjukvårdsinrättning, tillämpas bestämmelserna i 37�47 §§

förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut och om överklagande.

Huvudmannen ska då jämställas med myndighet.

Huvudmannen ska vid ett överklagande vara den enskildes motpart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:805

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.