Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1997:982
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:185
Länk: Länk till register

SFS nr:    

1997:982
 Departement/myndighet:    Socialdepartementet 
   Utfärdad:    1997-12-04 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2004:185
    Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet) 


1 § Regeringen får, för att skydda liv, personlig säkerhet eller hälsa meddela föreskrifter om anmälan av andra misstänkta eller konstaterade allvarliga sjukdomar än sådana som skall anmälas enligt smittskyddslagen (2004:168).

Regeringen får överlåta åt myndighet att meddela föreskrifter om anmälan. Föreskrifterna får inte innebära skyldighet att lämna ut uppgifter. Lag (2004:185).