SFS 2001:1196 Lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall / SFS 2001:1196 Lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
011196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till
steriliserade i vissa fall;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1999:332) om ersättning

till steriliserade i vissa fall skall ha följande lydelse.

6 §

En ansökan om ersättning skall ha kommit in till nämnden före ut-

gången av december månad 2002. Ansökningar som kommer in därefter
skall avvisas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Den nya bestämmelsen skall

dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:1, utg.omr. 9, bet. 2001/02:SoU1, rskr. 2001/02:94.

SFS 2001:1196

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.