620707.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 707

ia !

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om ändring i förordningen den 4 juni 1954 (ur 519) angående

kostnadsfria eller prisnedsatta läke medel;

given Stockholms sloU de n 21 december 19 62.

inedc]2 skola erhålla ändrad lydelse pä satt

IJ-

Läkemedel, vara

sådan för människor avsedd

Med läkemedel förstås i denna forordnm^

vara, på vilken läkemedelsförordnmgen ^ t

�~t5va lakar-

Med läkare avses den som äger behörighet

cärskilt stadgat.

Rörande kostnadsfritt �

^

⬢ L-anni den som är omfattad ay

I annat fall än som avses i 2 § äge^.^jj försäkring /"®%?^nedsätminrav

sjukförsäkring

^ i^köp av läkemedel

varmed priset

allmän eller enskdd

Wten

läkemedel,

fastställt pris för läkemedlet me

forskrnits

^.rivning

må överst ga tre kronor. Har ^der f^^^iagda

^'änföra sig till

skall prisnedsättningeii avse den

nedsattnmgen nan

avsedd att expedieras mer an en ga> ö»

avses.

Fran prisncdsättning

_

.

i kraft den 1

Denna förordning trader

' Prop. 1962: 184;

43; Hskr 4l9.

�~,_7�7

' Senaste lydelse se 1902:4 ⬢

miinn 1962,1^^''

488�daS���, Niifnsfc författningssa

I

I- !

'⬢ .!

'i ;

1

⬢! *1

r i

: j

: K

! l!

! ii

'I !l

¬

background image

JQ22

i 962 . Kr 707

Det alla som vederbör ]ia^-a sig liörsamligen att eftcrrätta Till

visso hava Vi delta med egen hand underskrivit och med Vårt

tiebräfla latil.

3ig^^-

Stockholms slott den 21 december 1962.

GUSTAF ADOLF

(L. s.)

;

(Socialdepartementet)

ASPLJJ^Q '

\

⬢«' 707, 2.,.

boWrycktricl, I'. A. Nor.tcdl 4 S6n«'

;<

;i�

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.