SFS 1999:287 Lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 1999:287 Lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
990287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1150) om
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.;

utfärdad den 25 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1996:1150) om hög-

kostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. att det i lagen skall föras in en ny
paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

Kredit som lämnas av Apoteket AB för inköp av läkemedel och andra

varor enligt denna lag och som inte överstiger 1 800 kronor omfattas inte av
bestämmelserna i 6, 7 och 9 §§ konsumentkreditlagen (1992:830

).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Bet. 1998/99:SoU14, rskr. 1998/99:209.

SFS 1999:287

Utkom från trycket
den 1 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.