SFS 2018:1176 Lag om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster / SFS 2018:1176 Lag om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
SFS2018-1176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet

för samhällsviktiga och digitala tjänster
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 8 § lagen (2018:1174) om infor-

1

mationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska ha

följande lydelse.

8 § Lagen gäller inte för verksamhet som omfattas av säkerhetsskydds-

lagen (2018:585).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:205, bet. 2017/18:FöU14, rskr. 2017/18:375.

SFS 2018:1176

Publicerad

den 27 juni 2018

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.