SFS 2022:444 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) / SFS 2022:444 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
SFS2022-444.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska ha
följande lydelse.

1 kap.
4 §
2 Artiklarna 33 och 34 i EU:s dataskyddsförordning tillämpas inte i
fråga om personuppgiftsincidenter som ska rapporteras enligt säkerhets-
skyddslagen (2018:585), anmälas enligt lagen (2019:109) om säkerhets-
skydd i riksdagen och dess myndigheter, eller rapporteras eller anmälas
enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till de lagarna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Manne Heimer
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2021/22:RS5, bet. 2021/22:KU19, rskr. 2021/22:285.
2 Senaste lydelse 2018:1248.

SFS 2022:

444

Publicerad
den

24 maj 2022

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.