SFS 2022:818 Lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data / SFS 2022:818 Lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
SFS2022-818.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:SBDEFI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:FFPZFI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft120{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:YZHNCW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:KOLGFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:QCASMH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:SQGEFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft57{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft58{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:JBIWKV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft66{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft67{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft68{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:SJFNXD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft75{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om den offentliga sektorns tillg�ngligg�rande av data </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 9 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande2. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>1 kap. Inledande best�mmelser <br/>Lagens syfte och f�rh�llande till andra f�rfattningar <br/>1 �</b> Denna lag syftar till att fr�mja den offentliga sektorns tillg�nglig-<br/>g�rande av data f�r vidareutnyttjande, s�rskilt i form av �ppna data, under <br/>f�ruts�ttning att krav p� informationss�kerhet och skydd av personuppgifter <br/>kan uppr�tth�llas och att det inte inneb�r risker f�r Sveriges s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>2 �</b> Denna lag p�verkar inte till�mpningen av best�mmelser i n�gon annan <br/>lag eller f�rordning som ger n�gon r�tt att f� tillg�ng till data eller som <br/>begr�nsar en s�dan r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen p�verkar inte heller till�mpningen av best�mmelser i n�gon annan </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lag eller f�rordning om skyddet av personuppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>3 �</b> Om det i n�gon annan lag eller i en f�rordning finns mer l�ngtg�ende <br/>krav i fr�ga om tillg�ngligg�rande av data �n i denna lag, ska de kraven <br/>till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>Ord och uttryck i lagen <br/>4 �</b> I lagen avses med </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>beg�ran om tillg�ngligg�rande av data f�r vidareutnyttjande</i>: en beg�ran </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">om att data ska g�ras tillg�ngliga f�r vidareutnyttjande i enlighet med denna <br/>lag,<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:859px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft117"><i>bulknedladdning</i>: nedladdning av en avgr�nsad datam�ngd, <br/><i>data</i>: information i digitalt format oberoende av medium, <br/><i>dynamiska data</i>: data som uppdateras ofta eller i realtid f�r att vara </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">aktuella och relevanta att vidareutnyttja, </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>forskningsdata</i>: data som till n�gon del �r offentligt finansierade, som </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">samlas in eller framst�lls inom ramen f�r vetenskaplig forskningsverksam-<br/>het och som g�rs direkt tillg�ngliga f�r vidareutnyttjande genom en data-<br/>plattform som �r allm�nt �tkomlig, </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>gr�nssnitt</i>: en regelupps�ttning f�r dynamiskt datautbyte mellan pro-</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gramvaror, </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft119">1 Prop. 2021/22:225, bet. 2021/22:FiU27, rskr. 2021/22:343. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om �ppna data <br/>och vidareutnyttjande av information fr�n den offentliga sektorn, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> 2022:818 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft120">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft114"> 14 juni 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2022:818 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>maskinl�sbart format</i>: ett filformat som �r strukturerat p� ett s�dant s�tt </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">att det enkelt kan l�sas av ett datorprogram, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>offentligt f�retag</i>: ett f�retag som en eller flera myndigheter har ett be-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mmande inflytande �ver och som �r verksamt </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24"> inom de sektorer som framg�r av 2 kap. 1 � och 58 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(2016:1146) om upphandling inom f�rs�rjningssektorerna, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24"> som ett kollektivtrafikf�retag enligt Europaparlamentets och r�dets f�r-</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">ordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik p� <br/>j�rnv�g och v�g och om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 1191/69 <br/>och (EEG) nr 1107/70, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24"> som ett lufttrafikf�retag som har allm�n trafikplikt enligt artikel 16 i</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1008/2008 av den <br/>24 september 2008 om gemensamma regler f�r tillhandah�llande av luft-<br/>trafik i gemenskapen, eller </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24"> som ett rederi inom gemenskapen som uppfyller f�rpliktelser vid allm�n</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">trafik enligt artikel 4 i r�dets f�rordning (EEG) nr 3577/92 av den <br/>7 december 1992 om till�mpning av principen om frihet att tillhandah�lla <br/>tj�nster p� sj�transportomr�det inom medlemsstaterna (cabotage), </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>offentligt styrt organ</i>: ett s�dant organ som avses i 1 kap. 18 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">(2016:1145) om offentlig upphandling eller en sammanslutning av s�dana <br/>organ, </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>vidareutnyttjande</i>: bearbetning av data fr�n den offentliga sektorn f�r </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">valfritt �ndam�l, </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>v�rdefull datam�ngd</i>: data som f�rtecknas i en genomf�randeakt som har </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">meddelats med st�d av artikel 14.1 i �ppna data-direktivet, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>�ppna data-direktivet</i>:<i> </i>Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">2019/1024 av den 20 juni 2019 om �ppna data och vidareutnyttjande av <br/>information fr�n den offentliga sektorn. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Vilka som ska till�mpa lagen <br/>5 �</b> Lagen ska till�mpas av </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">1. myndigheter, och<br/>2. ett offentligt f�retag n�r det g�ller data som har samband med en tj�nst</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">av allm�nt intresse som f�retaget tillhandah�ller och som inte �r direkt kon-<br/>kurrensutsatt. </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid till�mpningen av denna lag ska med en myndighet j�mst�llas ett </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">offentligt styrt organ n�r det g�ller data som har samband med en tj�nst av <br/>allm�nt intresse som organet tillhandah�ller. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 �</b> Universitet och h�gskolor under statligt huvudmannaskap ska till�mpa <br/>lagen bara i fr�ga om forskningsdata. Detsamma g�ller f�r en myndighet <br/>som inte �r ett universitet eller en h�gskola i den del av myndighetens <br/>verksamhet som best�r i att bedriva eller finansiera forskning eller att g�ra <br/>forskningsdata direkt tillg�ngliga. </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om universitets- och h�gskolebibliotek g�ller f�rsta stycket endast </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">om biblioteket har i uppgift att bedriva eller finansiera forskning eller att <br/>g�ra forskningsdata direkt tillg�ngliga. </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>7 �</b> Lagen ska inte till�mpas av </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">1. andra kulturinstitutioner �n bibliotek, museer och arkiv,<br/>2. huvudm�n enligt skollagen (2010:800), eller</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2022:818 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. radio- eller tv-f�retag vars s�ndningsverksamhet finansieras med</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och <br/>tv i allm�nhetens tj�nst. </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>N�r lagen ska till�mpas <br/>8 �</b> Lagen ska till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. n�r n�gon som har r�tt att f� tillg�ng till data enligt n�gon annan lag</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">eller f�rordning framst�ller en beg�ran om tillg�ngligg�rande av data f�r <br/>vidareutnyttjande, </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. n�r en myndighet eller ett offentligt f�retag p� eget initiativ tillg�nglig-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">g�r data som omfattas av lagen i syfte att de ska kunna vidareutnyttjas, eller </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. n�r data l�mnas till en statlig eller kommunal myndighet som ska an-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">v�nda dem i en konkurrensutsatt verksamhet som avser tillhandah�llande av <br/>data. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft35">Trots f�rsta stycket ska lagen inte till�mpas <br/>1. n�r data, i andra fall �n som avses i f�rsta stycket 3, l�mnas<br/>a) mellan statliga och kommunala myndigheter,<br/>b) fr�n ett organ som enligt 1 kap. 5 � andra stycket j�mst�lls med en</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">myndighet eller ett offentligt f�retag till en statlig eller kommunal myndig-<br/>het, eller </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. n�r en statlig eller kommunal myndighet tillhandah�ller data i en kon-</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">kurrensutsatt verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>Undantag f�r vissa data <br/>9 �</b> Lagen g�ller inte f�r data som n�gon p� grund av sin identitet eller <br/>st�llning har en s�rskild r�tt att f� tillg�ng till enligt n�gon annan lag eller <br/>f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>10 �</b> Lagen g�ller inte f�r data som </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. omfattas av en s�dan ensamr�tt som f�ljer av patentlagen (1967:837),</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">m�nsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685) om skydd f�r krets-<br/>m�nster f�r halvledarprodukter, v�xtf�r�dlarr�ttslagen (1997:306), varu-<br/>m�rkeslagen (2010:1877) eller lagen (2018:1653) om f�retagsnamn, </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. tredje man innehar r�tt till enligt lagen (1960:729) om upphovsr�tt till</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">litter�ra och konstn�rliga verk, </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft35">3. utg�rs av datorprogram, eller<br/>4. utg�rs av logotyper, heraldiska vapen eller insignier.</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>2 kap. Tillg�ngligg�rande av data f�r vidareutnyttjande <br/>S�kerhet och skydd av personuppgifter <br/>1 � </b>Data ska tillg�ngligg�ras f�r vidareutnyttjande i enlighet med de krav <br/>som uppst�lls i detta kapitel. Tillg�ngligg�rande ska ske i den utstr�ckning <br/>som krav p� informationss�kerhet och skydd av personuppgifter kan <br/>uppr�tth�llas och under f�ruts�ttning att det inte inneb�r risker f�r Sveriges <br/>s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>Formatkrav <br/>2 � </b>Data ska tillg�ngligg�ras i det befintliga formatet eller, om s�kanden <br/>beg�r det och det �r l�mpligt samt praktiskt och tekniskt m�jligt, i ett format <br/>som �r �ppet, maskinl�sbart, och i f�rekommande fall, tillg�ngligt och s�k-<br/>bart, tillsammans med tillh�rande metadata. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> 2022:818 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>3 � </b>En v�rdefull datam�ngd ska tillg�ngligg�ras i ett maskinl�sbart format <br/>genom ett l�mpligt gr�nssnitt eller genom bulknedladdning. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>4 �</b> N�r dynamiska data tillg�ngligg�rs ska det ske omedelbart efter det att <br/>de har samlats in eller framst�llts, genom ett l�mpligt gr�nssnitt eller genom <br/>bulknedladdning. Om kravet p� omedelbarhet inneb�r en oproportionerlig <br/>arbetsinsats, ska dynamiska data g�ras tillg�ngliga inom en sk�lig tid eller <br/>med de tillf�lliga tekniska begr�nsningar som �r n�dv�ndiga. </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>Villkor f�r vidareutnyttjande <br/>5 �</b> En myndighet eller ett offentligt f�retag f�r st�lla villkor f�r att till-<br/>g�ngligg�ra data f�r vidareutnyttjande bara om det �r motiverat av ett <br/>allm�nintresse. Ett villkor ska vara objektivt, proportionerligt och icke-<br/>diskriminerande f�r j�mf�rbara slag av vidareutnyttjande. Ett villkor f�r inte <br/>begr�nsa konkurrensen eller i on�dan inskr�nka m�jligheterna att vidare-<br/>utnyttja data. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>F�rteckning �ver data som �r tillg�ngliga eller s�kbara <br/>6 � </b>Den statliga myndighet som regeringen best�mmer ska digitalt publi-<br/>cera en f�rteckning �ver data som en myndighet eller ett offentligt f�retag <br/>p� eget initiativ har gjort tillg�ngliga eller s�kbara p� internet i syfte att de <br/>ska kunna vidareutnyttjas. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">En myndighet eller ett offentligt f�retag ska informera den myndighet </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">som publicerar f�rteckningen om s�dana data som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>3 kap. Exklusiv r�tt att vidareutnyttja data <br/>F�r vilka �ndam�l en exklusiv r�tt f�r ges <br/>1 �</b> En myndighet eller ett offentligt f�retag f�r ge n�gon en exklusiv r�tt <br/>att vidareutnyttja data bara om det �r n�dv�ndigt f�r att en tj�nst av allm�nt <br/>intresse ska kunna tillhandah�llas. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">De avtalsvillkor som avser den exklusiva r�tten ska publiceras digitalt </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">senast tv� m�nader innan de tr�der i kraft. Avtalet ska ompr�vas vart tredje <br/>�r. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>2 �</b> Best�mmelserna i 1 � g�ller inte n�r bibliotek, museer eller arkiv ger <br/>n�gon en exklusiv r�tt att vidareutnyttja data f�r att digitalisera en kultur-<br/>resurs. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">De avtalsvillkor som avser den exklusiva r�tten ska publiceras digitalt. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">Om avtalets giltighetstid �verstiger tio �r, ska det ompr�vas under det elfte <br/>�ret och d�refter vart sjunde �r. </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som har gett den exklusiva r�tten ska se till att utan kostnad f� en </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">kopia av de digitaliserade kulturresurserna. N�r avtalet om exklusiv r�tt har <br/>l�pt ut ska kopian h�llas tillg�nglig s� att �ven andra kan vidareutnyttja den. </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>Andra avtal som begr�nsar m�jligheten till vidareutnyttjande <br/>3 �</b> En myndighet eller ett offentligt f�retag som har ing�tt ett avtal som, <br/>p� n�got annat s�tt �n genom att ge avtalsmotparten en exklusiv r�tt, <br/>begr�nsar m�jligheten f�r andra �n avtalsparterna att vidareutnyttja data, ska <br/>publicera avtalsvillkoren digitalt senast tv� m�nader innan de tr�der i kraft. <br/>Avtalet ska ompr�vas vart tredje �r. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft50">5 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> 2022:818 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>4 �</b> En myndighet ska se till att en s�dan exklusiv r�tt att vidareutnyttja <br/>data som inte omfattas av 1 eller 2 � och som myndigheten har uppl�tit f�re <br/>den 18 juli 2013 upph�r att g�lla senast den 18 juli 2043. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett offentligt f�retag ska se till att en s�dan exklusiv r�tt att vidareutnyttja </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">data som inte omfattas av 1 � och som f�retaget har uppl�tit f�re den 17 juli <br/>2019 upph�r att g�lla senast den 17 juli 2049. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>4 kap. Avgifter <br/>R�tten att ta ut en avgift <br/>1 �</b> En myndighet eller ett offentligt f�retag som har r�tt att ta ut en avgift <br/>f�r att tillg�ngligg�ra data f�r vidareutnyttjande f�r inte ber�kna den till ett <br/>h�gre belopp �n vad som f�ljer av 26 ��. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>Avgiftsuttag vid tillg�ngligg�rande av data <br/>2 �</b> En avgift f�r inte s�ttas till ett h�gre belopp �n vad som beh�vs f�r att <br/>t�cka kostnaderna f�r att reproducera, tillg�ngligg�ra och sprida data och f�r <br/>att avidentifiera personuppgifter. Ett offentligt f�retag eller ett organ som <br/>enligt 1 kap. 5 � andra stycket j�mst�lls med en myndighet och som inte <br/>omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) f�r �ven t�cka <br/>kostnaderna f�r att skydda konfidentiell aff�rsinformation. </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">En avgift som tas ut av ett offentligt f�retag, ett bibliotek, ett museum </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">eller ett arkiv f�r, ut�ver det som anges i f�rsta stycket, t�cka kostnaderna <br/>f�r att samla in, framst�lla och lagra data samt en rimlig avkastning p� <br/>investeringar. Detsamma g�ller f�r en myndighet som �r skyldig att ta ut en <br/>avgift f�r att t�cka en v�sentlig del av kostnaderna f�r en verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>3 �</b> Forskningsdata ska tillg�ngligg�ras avgiftsfritt. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>4 �</b> En v�rdefull datam�ngd som tillg�ngligg�rs i enlighet med 2 kap. 3 � <br/>ska vara avgiftsfri, om inte n�got annat f�ljer av 5 eller 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>5 �</b> Trots 4 � f�r ett bibliotek, museum eller arkiv t�cka sina kostnader f�r <br/>att tillg�ngligg�ra en v�rdefull datam�ngd genom en avgift enligt 2 � andra <br/>stycket. Detsamma g�ller f�r ett offentligt f�retag, om det �r s�rskilt f�re-<br/>skrivet i en genomf�randeakt som har meddelats med st�d av artikel 14.1 i <br/>�ppna data-direktivet. </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>6 �</b> Trots 4 � f�r regeringen besluta att en statlig myndighet f�r t�cka sina <br/>kostnader f�r att tillg�ngligg�ra en v�rdefull datam�ngd genom en avgift <br/>enligt 2 � andra stycket, om </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">1. myndigheten �r skyldig att ta ut en avgift f�r att t�cka en v�sentlig del</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">av kostnaderna f�r en verksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">2. det medf�r betydande ekonomiska konsekvenser f�r myndigheten att</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">tillg�ngligg�ra datam�ngden avgiftsfritt. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">En kommun eller region f�r besluta om undantag enligt f�rsta stycket i </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">fr�ga om kommunala myndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Beslut enligt denna paragraf f�r g�lla i h�gst tv� �r fr�n den dag d� en </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">genomf�randeakt som har meddelats med st�d av artikel 14.1 i �ppna data-<br/>direktivet tr�der i kraft. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft60">6 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> 2022:818 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>Information om avgifter och villkor <br/>7 �</b> En myndighet eller ett offentligt f�retag ska kunna ange grunderna f�r <br/>hur avgifter ber�knas eller hur en avgift har ber�knats i ett enskilt fall. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">Om en avgift �r fastst�lld i f�rv�g, ska myndigheten eller det offentliga </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">f�retaget digitalt publicera information om </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft67">1. avgiftsbeloppet,<br/>2. grunderna f�r hur avgiften har ber�knats, och<br/>3. andra villkor f�r vidareutnyttjandet.</p> <p style="position:absolute;top:241px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>Avgifter och villkor i en myndighets konkurrensutsatta verksamhet <br/>8 �</b> Om en myndighet vidareutnyttjar data i sin egen konkurrensutsatta <br/>verksamhet, och dessa data har tillhandah�llits av en annan del av myndig-<br/>heten, ska samma avgifter och villkor f�r vidareutnyttjandet g�lla som f�r <br/>andra som vidareutnyttjar samma data. </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>F�rteckning �ver myndigheter som �r skyldiga att ta ut avgifter <br/>9 �</b> Den statliga myndighet som regeringen best�mmer ska digitalt publi-<br/>cera en f�rteckning �ver de myndigheter som �r skyldiga att ta ut en avgift <br/>vid tillg�ngligg�rande av data f�r att t�cka en v�sentlig del av kostnaderna <br/>f�r en verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">Varje kommun och region ska informera den myndighet som regeringen </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">best�mmer enligt f�rsta stycket om de kommunala myndigheter inom <br/>kommunen eller regionen som �r skyldiga att ta ut en avgift vid tillg�nglig-<br/>g�rande av data f�r att t�cka en v�sentlig del av kostnaderna f�r en verk-<br/>samhet. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>5 kap. Handl�ggning av en beg�ran om tillg�ngligg�rande av </b></p> <p style="position:absolute;top:621px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>data f�r vidareutnyttjande <br/>Handl�ggningen hos en myndighet <br/>1 �</b> En myndighet ska inom fyra veckor avg�ra ett �rende till f�ljd av en <br/>beg�ran om tillg�ngligg�rande av data f�r vidareutnyttjande. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">Tidsfristen f�r f�rl�ngas med ytterligare fyra veckor, om en beg�ran �r </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">omfattande eller komplicerad. Myndigheten ska underr�tta s�kanden om <br/>f�rl�ngningen och redovisa sk�len f�r den senast tre veckor fr�n den dag d� <br/>beg�ran kom in. </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>2 �</b> En myndighet ska l�mna ett skriftligt och motiverat beslut om s�kan-<br/>den beg�r det. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>3 �</b> N�r en beg�ran om tillg�ngligg�rande av data f�r vidareutnyttjande <br/>handl�ggs av ett organ som enligt 1 kap. 5 � andra stycket j�mst�lls med en <br/>myndighet, ska organet till�mpa f�ljande best�mmelser i f�rvaltningslagen <br/>(2017:900): </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft67"> 5 � om legalitet, objektivitet och proportionalitet,<br/> 7 � f�rsta stycket om tillg�nglighet,<br/> 1618 �� om j�v,<br/> 23 � om utredningsansvaret,<br/> 27 � om dokumentation av uppgifter,<br/> 31 � om dokumentation av beslut,<br/> 33 � om underr�ttelse om inneh�llet i beslut och hur ett �verklagande</p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">g�r till, och </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft65"> 4246 �� om �verklagande.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft70">7 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> 2022:818 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>�verklagande <br/>4 �</b> Beslut av en annan myndighet �n Regeringskansliet f�r �verklagas till <br/>allm�n f�rvaltningsdomstol. Beslut av en f�rvaltningsr�tt i ett �rende som <br/>har inletts d�r, liksom beslut av en tingsr�tt eller hovr�tt, f�r �verklagas till <br/>kammarr�tten. Beslut av en kammarr�tt i ett �rende som har inletts d�r f�r <br/>�verklagas till H�gsta f�rvaltningsdomstolen. Beslut av regeringen, H�gsta <br/>domstolen, H�gsta f�rvaltningsdomstolen och Riksdagens ombudsm�n f�r <br/>inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft70">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. Detta g�ller </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">dock inte om �rendet har inletts hos en f�rvaltningsr�tt, tingsr�tt eller <br/>hovr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>5 �</b> N�r ett beslut av ett organ som enligt 1 kap. 5 � andra stycket j�mst�lls <br/>med en myndighet �verklagas, �r organet den enskildes motpart i domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft75">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2022.<br/>2. Genom lagen upph�vs lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av hand-</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70">lingar fr�n den offentliga f�rvaltningen. </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft70">3. Den upph�vda lagen g�ller dock fortfarande f�r �renden som har inletts</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70">f�re den 1 augusti 2022. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft75">TOMAS ENEROTH <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om den offentliga sektorns tillg�ngligg�rande av data

Utf�rdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande2.

1 kap. Inledande best�mmelser
Lagens syfte och f�rh�llande till andra f�rfattningar
1 �
Denna lag syftar till att fr�mja den offentliga sektorns tillg�nglig-
g�rande av data f�r vidareutnyttjande, s�rskilt i form av �ppna data, under
f�ruts�ttning att krav p� informationss�kerhet och skydd av personuppgifter
kan uppr�tth�llas och att det inte inneb�r risker f�r Sveriges s�kerhet.

2 � Denna lag p�verkar inte till�mpningen av best�mmelser i n�gon annan
lag eller f�rordning som ger n�gon r�tt att f� tillg�ng till data eller som
begr�nsar en s�dan r�tt.

Lagen p�verkar inte heller till�mpningen av best�mmelser i n�gon annan

lag eller f�rordning om skyddet av personuppgifter.

3 � Om det i n�gon annan lag eller i en f�rordning finns mer l�ngtg�ende
krav i fr�ga om tillg�ngligg�rande av data �n i denna lag, ska de kraven
till�mpas.

Ord och uttryck i lagen
4 �
I lagen avses med

beg�ran om tillg�ngligg�rande av data f�r vidareutnyttjande: en beg�ran

om att data ska g�ras tillg�ngliga f�r vidareutnyttjande i enlighet med denna
lag,

bulknedladdning: nedladdning av en avgr�nsad datam�ngd,
data: information i digitalt format oberoende av medium,
dynamiska data: data som uppdateras ofta eller i realtid f�r att vara

aktuella och relevanta att vidareutnyttja,

forskningsdata: data som till n�gon del �r offentligt finansierade, som

samlas in eller framst�lls inom ramen f�r vetenskaplig forskningsverksam-
het och som g�rs direkt tillg�ngliga f�r vidareutnyttjande genom en data-
plattform som �r allm�nt �tkomlig,

gr�nssnitt: en regelupps�ttning f�r dynamiskt datautbyte mellan pro-

gramvaror,

1 Prop. 2021/22:225, bet. 2021/22:FiU27, rskr. 2021/22:343.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om �ppna data
och vidareutnyttjande av information fr�n den offentliga sektorn, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2022:818

Publicerad
den

14 juni 2022

background image

2

SFS

2022:818

maskinl�sbart format: ett filformat som �r strukturerat p� ett s�dant s�tt

att det enkelt kan l�sas av ett datorprogram,

offentligt f�retag: ett f�retag som en eller flera myndigheter har ett be-

st�mmande inflytande �ver och som �r verksamt

 inom de sektorer som framg�r av 2 kap. 1 � och 58 �� lagen

(2016:1146) om upphandling inom f�rs�rjningssektorerna,

 som ett kollektivtrafikf�retag enligt Europaparlamentets och r�dets f�r-

ordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik p�
j�rnv�g och v�g och om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 1191/69
och (EEG) nr 1107/70,

 som ett lufttrafikf�retag som har allm�n trafikplikt enligt artikel 16 i

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1008/2008 av den
24 september 2008 om gemensamma regler f�r tillhandah�llande av luft-
trafik i gemenskapen, eller

 som ett rederi inom gemenskapen som uppfyller f�rpliktelser vid allm�n

trafik enligt artikel 4 i r�dets f�rordning (EEG) nr 3577/92 av den
7 december 1992 om till�mpning av principen om frihet att tillhandah�lla
tj�nster p� sj�transportomr�det inom medlemsstaterna (cabotage),

offentligt styrt organ: ett s�dant organ som avses i 1 kap. 18 � lagen

(2016:1145) om offentlig upphandling eller en sammanslutning av s�dana
organ,

vidareutnyttjande: bearbetning av data fr�n den offentliga sektorn f�r

valfritt �ndam�l,

v�rdefull datam�ngd: data som f�rtecknas i en genomf�randeakt som har

meddelats med st�d av artikel 14.1 i �ppna data-direktivet,

�ppna data-direktivet: Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU)

2019/1024 av den 20 juni 2019 om �ppna data och vidareutnyttjande av
information fr�n den offentliga sektorn.

Vilka som ska till�mpa lagen
5 �
Lagen ska till�mpas av

1. myndigheter, och
2. ett offentligt f�retag n�r det g�ller data som har samband med en tj�nst

av allm�nt intresse som f�retaget tillhandah�ller och som inte �r direkt kon-
kurrensutsatt.

Vid till�mpningen av denna lag ska med en myndighet j�mst�llas ett

offentligt styrt organ n�r det g�ller data som har samband med en tj�nst av
allm�nt intresse som organet tillhandah�ller.

6 � Universitet och h�gskolor under statligt huvudmannaskap ska till�mpa
lagen bara i fr�ga om forskningsdata. Detsamma g�ller f�r en myndighet
som inte �r ett universitet eller en h�gskola i den del av myndighetens
verksamhet som best�r i att bedriva eller finansiera forskning eller att g�ra
forskningsdata direkt tillg�ngliga.

I fr�ga om universitets- och h�gskolebibliotek g�ller f�rsta stycket endast

om biblioteket har i uppgift att bedriva eller finansiera forskning eller att
g�ra forskningsdata direkt tillg�ngliga.

7 � Lagen ska inte till�mpas av

1. andra kulturinstitutioner �n bibliotek, museer och arkiv,
2. huvudm�n enligt skollagen (2010:800), eller

background image

3

SFS

2022:818

3. radio- eller tv-f�retag vars s�ndningsverksamhet finansieras med

public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och
tv i allm�nhetens tj�nst.

N�r lagen ska till�mpas
8 �
Lagen ska till�mpas

1. n�r n�gon som har r�tt att f� tillg�ng till data enligt n�gon annan lag

eller f�rordning framst�ller en beg�ran om tillg�ngligg�rande av data f�r
vidareutnyttjande,

2. n�r en myndighet eller ett offentligt f�retag p� eget initiativ tillg�nglig-

g�r data som omfattas av lagen i syfte att de ska kunna vidareutnyttjas, eller

3. n�r data l�mnas till en statlig eller kommunal myndighet som ska an-

v�nda dem i en konkurrensutsatt verksamhet som avser tillhandah�llande av
data.

Trots f�rsta stycket ska lagen inte till�mpas
1. n�r data, i andra fall �n som avses i f�rsta stycket 3, l�mnas
a) mellan statliga och kommunala myndigheter,
b) fr�n ett organ som enligt 1 kap. 5 � andra stycket j�mst�lls med en

myndighet eller ett offentligt f�retag till en statlig eller kommunal myndig-
het, eller

2. n�r en statlig eller kommunal myndighet tillhandah�ller data i en kon-

kurrensutsatt verksamhet.

Undantag f�r vissa data
9 �
Lagen g�ller inte f�r data som n�gon p� grund av sin identitet eller
st�llning har en s�rskild r�tt att f� tillg�ng till enligt n�gon annan lag eller
f�rordning.

10 � Lagen g�ller inte f�r data som

1. omfattas av en s�dan ensamr�tt som f�ljer av patentlagen (1967:837),

m�nsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685) om skydd f�r krets-
m�nster f�r halvledarprodukter, v�xtf�r�dlarr�ttslagen (1997:306), varu-
m�rkeslagen (2010:1877) eller lagen (2018:1653) om f�retagsnamn,

2. tredje man innehar r�tt till enligt lagen (1960:729) om upphovsr�tt till

litter�ra och konstn�rliga verk,

3. utg�rs av datorprogram, eller
4. utg�rs av logotyper, heraldiska vapen eller insignier.

2 kap. Tillg�ngligg�rande av data f�r vidareutnyttjande
S�kerhet och skydd av personuppgifter
1 �
Data ska tillg�ngligg�ras f�r vidareutnyttjande i enlighet med de krav
som uppst�lls i detta kapitel. Tillg�ngligg�rande ska ske i den utstr�ckning
som krav p� informationss�kerhet och skydd av personuppgifter kan
uppr�tth�llas och under f�ruts�ttning att det inte inneb�r risker f�r Sveriges
s�kerhet.

Formatkrav
2 �
Data ska tillg�ngligg�ras i det befintliga formatet eller, om s�kanden
beg�r det och det �r l�mpligt samt praktiskt och tekniskt m�jligt, i ett format
som �r �ppet, maskinl�sbart, och i f�rekommande fall, tillg�ngligt och s�k-
bart, tillsammans med tillh�rande metadata.

background image

4

SFS

2022:818

3 � En v�rdefull datam�ngd ska tillg�ngligg�ras i ett maskinl�sbart format
genom ett l�mpligt gr�nssnitt eller genom bulknedladdning.

4 � N�r dynamiska data tillg�ngligg�rs ska det ske omedelbart efter det att
de har samlats in eller framst�llts, genom ett l�mpligt gr�nssnitt eller genom
bulknedladdning. Om kravet p� omedelbarhet inneb�r en oproportionerlig
arbetsinsats, ska dynamiska data g�ras tillg�ngliga inom en sk�lig tid eller
med de tillf�lliga tekniska begr�nsningar som �r n�dv�ndiga.

Villkor f�r vidareutnyttjande
5 �
En myndighet eller ett offentligt f�retag f�r st�lla villkor f�r att till-
g�ngligg�ra data f�r vidareutnyttjande bara om det �r motiverat av ett
allm�nintresse. Ett villkor ska vara objektivt, proportionerligt och icke-
diskriminerande f�r j�mf�rbara slag av vidareutnyttjande. Ett villkor f�r inte
begr�nsa konkurrensen eller i on�dan inskr�nka m�jligheterna att vidare-
utnyttja data.

F�rteckning �ver data som �r tillg�ngliga eller s�kbara
6 �
Den statliga myndighet som regeringen best�mmer ska digitalt publi-
cera en f�rteckning �ver data som en myndighet eller ett offentligt f�retag
p� eget initiativ har gjort tillg�ngliga eller s�kbara p� internet i syfte att de
ska kunna vidareutnyttjas.

En myndighet eller ett offentligt f�retag ska informera den myndighet

som publicerar f�rteckningen om s�dana data som avses i f�rsta stycket.

3 kap. Exklusiv r�tt att vidareutnyttja data
F�r vilka �ndam�l en exklusiv r�tt f�r ges
1 �
En myndighet eller ett offentligt f�retag f�r ge n�gon en exklusiv r�tt
att vidareutnyttja data bara om det �r n�dv�ndigt f�r att en tj�nst av allm�nt
intresse ska kunna tillhandah�llas.

De avtalsvillkor som avser den exklusiva r�tten ska publiceras digitalt

senast tv� m�nader innan de tr�der i kraft. Avtalet ska ompr�vas vart tredje
�r.

2 � Best�mmelserna i 1 � g�ller inte n�r bibliotek, museer eller arkiv ger
n�gon en exklusiv r�tt att vidareutnyttja data f�r att digitalisera en kultur-
resurs.

De avtalsvillkor som avser den exklusiva r�tten ska publiceras digitalt.

Om avtalets giltighetstid �verstiger tio �r, ska det ompr�vas under det elfte
�ret och d�refter vart sjunde �r.

Den som har gett den exklusiva r�tten ska se till att utan kostnad f� en

kopia av de digitaliserade kulturresurserna. N�r avtalet om exklusiv r�tt har
l�pt ut ska kopian h�llas tillg�nglig s� att �ven andra kan vidareutnyttja den.

Andra avtal som begr�nsar m�jligheten till vidareutnyttjande
3 �
En myndighet eller ett offentligt f�retag som har ing�tt ett avtal som,
p� n�got annat s�tt �n genom att ge avtalsmotparten en exklusiv r�tt,
begr�nsar m�jligheten f�r andra �n avtalsparterna att vidareutnyttja data, ska
publicera avtalsvillkoren digitalt senast tv� m�nader innan de tr�der i kraft.
Avtalet ska ompr�vas vart tredje �r.

background image

5

SFS

2022:818

4 � En myndighet ska se till att en s�dan exklusiv r�tt att vidareutnyttja
data som inte omfattas av 1 eller 2 � och som myndigheten har uppl�tit f�re
den 18 juli 2013 upph�r att g�lla senast den 18 juli 2043.

Ett offentligt f�retag ska se till att en s�dan exklusiv r�tt att vidareutnyttja

data som inte omfattas av 1 � och som f�retaget har uppl�tit f�re den 17 juli
2019 upph�r att g�lla senast den 17 juli 2049.

4 kap. Avgifter
R�tten att ta ut en avgift
1 �
En myndighet eller ett offentligt f�retag som har r�tt att ta ut en avgift
f�r att tillg�ngligg�ra data f�r vidareutnyttjande f�r inte ber�kna den till ett
h�gre belopp �n vad som f�ljer av 26 ��.

Avgiftsuttag vid tillg�ngligg�rande av data
2 �
En avgift f�r inte s�ttas till ett h�gre belopp �n vad som beh�vs f�r att
t�cka kostnaderna f�r att reproducera, tillg�ngligg�ra och sprida data och f�r
att avidentifiera personuppgifter. Ett offentligt f�retag eller ett organ som
enligt 1 kap. 5 � andra stycket j�mst�lls med en myndighet och som inte
omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) f�r �ven t�cka
kostnaderna f�r att skydda konfidentiell aff�rsinformation.

En avgift som tas ut av ett offentligt f�retag, ett bibliotek, ett museum

eller ett arkiv f�r, ut�ver det som anges i f�rsta stycket, t�cka kostnaderna
f�r att samla in, framst�lla och lagra data samt en rimlig avkastning p�
investeringar. Detsamma g�ller f�r en myndighet som �r skyldig att ta ut en
avgift f�r att t�cka en v�sentlig del av kostnaderna f�r en verksamhet.

3 � Forskningsdata ska tillg�ngligg�ras avgiftsfritt.

4 � En v�rdefull datam�ngd som tillg�ngligg�rs i enlighet med 2 kap. 3 �
ska vara avgiftsfri, om inte n�got annat f�ljer av 5 eller 6 �.

5 � Trots 4 � f�r ett bibliotek, museum eller arkiv t�cka sina kostnader f�r
att tillg�ngligg�ra en v�rdefull datam�ngd genom en avgift enligt 2 � andra
stycket. Detsamma g�ller f�r ett offentligt f�retag, om det �r s�rskilt f�re-
skrivet i en genomf�randeakt som har meddelats med st�d av artikel 14.1 i
�ppna data-direktivet.

6 � Trots 4 � f�r regeringen besluta att en statlig myndighet f�r t�cka sina
kostnader f�r att tillg�ngligg�ra en v�rdefull datam�ngd genom en avgift
enligt 2 � andra stycket, om

1. myndigheten �r skyldig att ta ut en avgift f�r att t�cka en v�sentlig del

av kostnaderna f�r en verksamhet, och

2. det medf�r betydande ekonomiska konsekvenser f�r myndigheten att

tillg�ngligg�ra datam�ngden avgiftsfritt.

En kommun eller region f�r besluta om undantag enligt f�rsta stycket i

fr�ga om kommunala myndigheter.

Beslut enligt denna paragraf f�r g�lla i h�gst tv� �r fr�n den dag d� en

genomf�randeakt som har meddelats med st�d av artikel 14.1 i �ppna data-
direktivet tr�der i kraft.

background image

6

SFS

2022:818

Information om avgifter och villkor
7 �
En myndighet eller ett offentligt f�retag ska kunna ange grunderna f�r
hur avgifter ber�knas eller hur en avgift har ber�knats i ett enskilt fall.

Om en avgift �r fastst�lld i f�rv�g, ska myndigheten eller det offentliga

f�retaget digitalt publicera information om

1. avgiftsbeloppet,
2. grunderna f�r hur avgiften har ber�knats, och
3. andra villkor f�r vidareutnyttjandet.

Avgifter och villkor i en myndighets konkurrensutsatta verksamhet
8 �
Om en myndighet vidareutnyttjar data i sin egen konkurrensutsatta
verksamhet, och dessa data har tillhandah�llits av en annan del av myndig-
heten, ska samma avgifter och villkor f�r vidareutnyttjandet g�lla som f�r
andra som vidareutnyttjar samma data.

F�rteckning �ver myndigheter som �r skyldiga att ta ut avgifter
9 �
Den statliga myndighet som regeringen best�mmer ska digitalt publi-
cera en f�rteckning �ver de myndigheter som �r skyldiga att ta ut en avgift
vid tillg�ngligg�rande av data f�r att t�cka en v�sentlig del av kostnaderna
f�r en verksamhet.

Varje kommun och region ska informera den myndighet som regeringen

best�mmer enligt f�rsta stycket om de kommunala myndigheter inom
kommunen eller regionen som �r skyldiga att ta ut en avgift vid tillg�nglig-
g�rande av data f�r att t�cka en v�sentlig del av kostnaderna f�r en verk-
samhet.

5 kap. Handl�ggning av en beg�ran om tillg�ngligg�rande av

data f�r vidareutnyttjande
Handl�ggningen hos en myndighet
1 �
En myndighet ska inom fyra veckor avg�ra ett �rende till f�ljd av en
beg�ran om tillg�ngligg�rande av data f�r vidareutnyttjande.

Tidsfristen f�r f�rl�ngas med ytterligare fyra veckor, om en beg�ran �r

omfattande eller komplicerad. Myndigheten ska underr�tta s�kanden om
f�rl�ngningen och redovisa sk�len f�r den senast tre veckor fr�n den dag d�
beg�ran kom in.

2 � En myndighet ska l�mna ett skriftligt och motiverat beslut om s�kan-
den beg�r det.

3 � N�r en beg�ran om tillg�ngligg�rande av data f�r vidareutnyttjande
handl�ggs av ett organ som enligt 1 kap. 5 � andra stycket j�mst�lls med en
myndighet, ska organet till�mpa f�ljande best�mmelser i f�rvaltningslagen
(2017:900):

 5 � om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 7 � f�rsta stycket om tillg�nglighet,
 1618 �� om j�v,
 23 � om utredningsansvaret,
 27 � om dokumentation av uppgifter,
 31 � om dokumentation av beslut,
 33 � om underr�ttelse om inneh�llet i beslut och hur ett �verklagande

g�r till, och

 4246 �� om �verklagande.

background image

7

SFS

2022:818

�verklagande
4 �
Beslut av en annan myndighet �n Regeringskansliet f�r �verklagas till
allm�n f�rvaltningsdomstol. Beslut av en f�rvaltningsr�tt i ett �rende som
har inletts d�r, liksom beslut av en tingsr�tt eller hovr�tt, f�r �verklagas till
kammarr�tten. Beslut av en kammarr�tt i ett �rende som har inletts d�r f�r
�verklagas till H�gsta f�rvaltningsdomstolen. Beslut av regeringen, H�gsta
domstolen, H�gsta f�rvaltningsdomstolen och Riksdagens ombudsm�n f�r
inte �verklagas.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. Detta g�ller

dock inte om �rendet har inletts hos en f�rvaltningsr�tt, tingsr�tt eller
hovr�tt.

5 � N�r ett beslut av ett organ som enligt 1 kap. 5 � andra stycket j�mst�lls
med en myndighet �verklagas, �r organet den enskildes motpart i domstolen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2022.
2. Genom lagen upph�vs lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av hand-

lingar fr�n den offentliga f�rvaltningen.

3. Den upph�vda lagen g�ller dock fortfarande f�r �renden som har inletts

f�re den 1 augusti 2022.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

TOMAS ENEROTH
(Infrastrukturdepartementet)

;
JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.