Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2000:1025
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:591
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)
SFS nr:

2000:1025
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2000-11-23
Ändrad: t.o.m. SFS

2008:591
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Med jordbruksprodukter avses i konkurrenslagen (2008:579) sådana varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som är upptagna i bilagan till denna lag.

Med trädgårdsprodukter avses i nämnda lag sådana varor som är upptagna i kap. 6-8 i Kombinerade nomenklaturen. Med skogsprodukter avses sådana varor som anges i kap. 44, 47 och 48 i nomenklaturen. Lag (2008:591).

Bilaga

Varuslag

ur 01.01    Levande hästar
ur 01.02    Levande nötkreatur
ur 01.03    Levande tamsvin
ur 01.04    Levande får
01.05      Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus
domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

ur 02.01    Kött av nötkreatur, färskt eller kylt
ur 02.02    Kött av nötkreatur, fryst
ur 02.03    Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst
ur 02.04    Kött av får, färskt, kylt eller fryst
ur 02.05    Kött av häst, färskt, kylt eller fryst
ur 02.06    Andra ätbara delar av nötkreatur, tamsvin, får och
häst, färska, kylda eller frysta

ur 02.07    Kött och andra ätbara delar (med undantag av
gåslever) av fjäderfä enligt nr 01.05, färska, kylda eller frysta

02.09      Svinfett, inte innehållande magert kött, och
fjäderfäfett (inte utsmälta eller på annat sätt extraherade), färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake torkade eller rökta

ur 02.10    Kött och andra ätbara djurdelar av häst, nötkreatur,
tamsvin, får och fjäderfä (med undantag av gåslever), saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar

04.01      Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte
försatta med socker eller annat sötningsmedel

04.02      Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med
socker eller annat sötningsmedel

04.03      Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och
annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

04.04      Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker
eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

ur 04.05    Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk
04.06      Ost och ostmassa
ur 04.07    Fjäderfäägg med skal, färska, konserverade eller
kokta

04.08      Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade,
ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel

ur 07.01    Potatis (med undantag av nyskördad potatis under
tiden 6 juni-5 juli), färsk eller kyld

ur 07.09    Sockermajs, färsk eller kyld
ur 07.10    Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst
ur 07.12    Torkad potatis och sockermajs, hela, i bitar,
skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

ur 07.13    Torkade, spritade baljväxtfrön av sådana slag som
används för livsmedels- eller foderändamål, även skalade eller sönderdelade

ur 07.14    Maniok- och arrowrot, färska eller torkade, hela
eller i bitar och även i form av pelletar

10.01      Vete samt blandsäd av vete och råg
10.02      Råg
10.03      Korn
10.04      Havre
10.05      Majs
10.07      Sorghum
ur 10.08    Spannmål, annan än bovete, kanariefrö och hirs
11.01      Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och
råg

ur 11.02    Finmalet mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av
vete och råg, ris, bovete, kanariefrö och hirs

ur 11.03    Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och
pelletar av annan spannmål än ris, bovete, kanariefrö och hirs

ur 11.04    Spannmål, annan än ris, bovete, kanariefrö och hirs,
bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

ur 11.05    Mjöl, flingor, korn och pelletar av potatis
ur 11.06    Mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar
enligt nr 07.14

11.07      Malt, även rostat
ur 11.08    Stärkelse
12.01      Sojabönor, även sönderdelade
12.02      Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte
rostade eller på annat sätt tillagade

12.03      Kopra
12.05      Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade
12.06      Solrosfrön, även sönderdelade
ur 12.07    Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter (med
undantag av ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt bokollon), även sönderdelade

ur 12.08    Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter (med
undantag av mjöl av senaps-, lin-, ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt av bokollon)

ur 12.12    Sockerbetor, färska eller torkade, även malda
ur 12.14    Lusernmjöl och annat grönmjöl, även i form av
pelletar

ur 15.01    Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta,
även utpressade eller extraherade med lösningsmedel

ur 15.02    Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller
getter, råa eller utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel

15.03      Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin
och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

ur 15.04    Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (med undantag av fiskleverolja)

15.06      Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.07      Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.08      Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.09      Olivolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.10      Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt
fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 15.09

15.11      Palmolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.12      Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.13      Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.14      Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

ur 15.15    Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (med
undantag av jojoba-, kroton-, lin-, oiticica-, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

ur 15.16    Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade med undantag av produkter med karaktär av konstgjorda vaxer

15.17      Margarin; ätbara blandningar och beredningar av
animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 15.16

ur 15.18    Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor (med
undantag av lin-, oiticica, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

ur 16.01    Korv (med undantag av gåsleverkorv) och liknande
produkter av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av dessa produkter

ur 16.02    Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller
konserverade på annat sätt (med undantag av gåsleverpastej)

ur 16.05    Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och
blötdjur, beredda eller konserverade

17.01      Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt
ren sackaros, i fast form

ur 17.02    Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos,
glukos och fruktos, i fast form (med undantag av invertsocker); sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen (med undantag av invertsocker); sockerkulör

17.03      Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av
socker

ur 17.04    Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra
liknande halvfabrikat, inte innehållande kakao, i bulk

ur 18.06    Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och
liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar endast avsedda för framställning av pudding och annan liknande efterrätt eller dryck, innehållande kakao

ur 19.01    Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller
maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01-04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

19.02      Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar,
lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd

19.03      Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse
ur 19.04    Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt
eller på annat sätt beredd

ur 19.05    Bakverk, även innehållande kakao (med undantag av
kex, småkakor o.d., våfflor och rån (wafers))

ur 20.04,    Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr
07.13,

ur 20.06    beredda eller konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, frysta

ur 20.05,    Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr
07.13,

ur 20.06    beredda eller konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, inte frysta

ur 21.02    Andra encelliga mikroorganismer än jäst, döda (med
undantag av vacciner enligt nr 30.02)

ur 21.04    Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar,
innehållande kött (inbegripet andra djurdelar)

21.05      Glassvaror, även innehållande kakao
ur 21.06    Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans (med undantag av konfektyrer)

23.02      Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av
pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter

23.03      Återstoder från stärkelseframställning och liknande
återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar

23.04      Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning
av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar

23.05      Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning
av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

ur 23.06    Oljekakor och andra fasta återstoder (med undantag
av mandelkli) från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 23.04 eller 23.05, även malda eller i form av pelletar

23.08      Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt
vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripa någon annanstans, även i form av pelletar

ur 23.09    Beredningar av sådana slag som används vid utfodring
av djur (med undantag av hundbröd samt sådana vitamin- och mineralfodermedel som inte innehåller torrmjölk)

25.10      Naturliga kalciumfosfater, naturliga
aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita

ur 28.08    Salpetersyra
ur 28.09    Fosforpentoxid och ortofosforsyra
28.14      Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning
ur 28.34    Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat
ur 28.35    Kalium- eller kalciumpolyfosfater (inbegripet meta-
och pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)

31.01      Gödselmedel
-31.05

ur 35.02    Äggalbumin
35.05      Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex.
förklistrad eller örestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

ur 35.07    Enzympreparat innehållande födoämnen
ur 38.09    Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som
används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar vägande per styck högst 1 kg netto)

ur 38.23    Tekniska enbasiska fettsyror (med undantag av olein,
linoljefettsyra och andra fettsyror med ett jodtal av minst 170, ricinoljefettsyra, dehydratiserad ricinoljefettsyra, högraffinerad tallfettsyra och ullfettsyra); sura oljor från raffinering

ur 38.24    Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor
på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.