Lag (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2008:581
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1869
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal
SFS nr:

2008:581
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2008-06-18
Ändrad: t.o.m. SFS

2022:1869
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag tillämpas på avtal som ingås mellan två eller flera företag vilka, inom ramen för avtalet, är verksamma i olika led i en produktions- eller distributionskedja, och som avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster (vertikala avtal).

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas på avtal enligt denna lag.

2 §   Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana vertikala avtal vilka innehåller konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) och som omfattas av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 §    /Upphör att gälla U:2023-02-01/ I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2.1, 6, 9 och 10. Dock ska i artikel 1 b och h "artikel 101.1 i fördraget" och i artikel 2.2 "artikel 101 i fördraget" ersättas med "2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)". Vidare ska hänvisningar till undantaget i artikel 2 avse 2 § i förening med 1 §.
Lag (2010:1353).

3 §    /Träder i kraft I:2023-02-01/ I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) 2022/720 av den 10 maj 2022 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2.1, 6, 7, 10 och 11. Dock ska uttrycket "artikel 101.1 i fördraget" i artikel 1 b och k samt uttrycket "artikel 101.1 i fördraget" i artikel 2.2 ersättas med "2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)". Vidare ska hänvisningar i förordningen till undantaget i punkt 1 i artikel 2.2-4 och till undantaget i artikel 2 avse 2 § i förening med 1 §.
Lag (2022:1869).


Övergångsbestämmelser

2010:1353
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
   2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av maj 2011 för avtal som var i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller dock inte för avtal som vid den tidpunkten uppfyller villkoren för gruppundantag enligt de nya föreskrifterna.

2022:1869
   1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2023.
   2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av maj 2023 för avtal som var i kraft den 1 februari 2023 och som vid den tidpunkten inte uppfyllde villkoren för gruppundantag enligt de nya föreskrifterna.

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.