SFS 2018:831 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2008:962) om valfrihetssystem / SFS 2018:831 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
SFS2018-831.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 4 kap. 5 § lagen

(2008:962) om valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas inte vid handläggningen av

ärenden enligt denna lag.

4 kap.
5 §
Vid bedömningen av när en handling ska anses inkommen till den

upphandlande myndigheten tillämpas 22 § förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:831

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.