SFS 2017:764 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2017:764 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
170764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FBDBGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FBDBHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FBDBHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FBDBGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FBDBHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FBDBHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:FBDBIA+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:FBDBGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:FBDBGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FBDBHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FBDBGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FBDBGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FBDBGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2011:1029) om upphandling p� <br/>f�rsvars- och s�kerhetsomr�det;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 16 kap. 19 � lagen (2011:1029) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">upphandling p� f�rsvars- och s�kerhetsomr�det ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft16">Ett beslut som denna lag �r till�mplig p� f�r inte �verklagas med st�d</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">av 13 kap. kommunallagen (2017:725).</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Magnus Bengtson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:764</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2011:1029) om upphandling p�
f�rsvars- och s�kerhetsomr�det;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 16 kap. 19 � lagen (2011:1029) om

upphandling p� f�rsvars- och s�kerhetsomr�det ska ha f�ljande lydelse.

16 kap.

19 �

Ett beslut som denna lag �r till�mplig p� f�r inte �verklagas med st�d

av 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:764

Utkom fr�n trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.