SFS 1994:614 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 1994:614 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
SFS 1994_614 Lag om ändring i lagen (1992_1528) om offentlig upphandling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:846px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10">1184 </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1994:614 </b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket <br/>den 16 juni 1994 </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1992:1528) om offentlig <br/>upphandling; </b></p> <p style="position:absolute;top:735px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 juni 1994. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:1528) om </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft10">offentlig upphandling2 </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 7 kap. 9- 12 �� skall betecknas 11 - 14 ��, </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1993/94:227, bet. 1993/94: FiU 18, rskr. 1993/94:339. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12"> Lagen omtryckt 1993: 1468. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1994:614 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>dels</i> att 1 kap. 11 och 23 ��, 2 kap. 6, 8, 9 och 13 ��, 4 kap. 1, 4, 6, 8, 14 </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft25">och 16 ��, 5 kap. 1 �, 6 kap. 9 och 17 �� samt rubriken till bilagan till lagen <br/>skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re 7 kap. 9 och 10 �� skall s�ttas n�rmast </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">f�re 7 kap. 11 respektive 12 �. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>dels</i> att det lagen skall inf�ras sju nya paragrafer, 1 kap. 26 �, 2 kap. 7 a </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft25">och 11 a ��, 4 kap. 26 och 27 �� samt 7 kap. 9 och 10 ��, av f�ljande <br/>lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>dels</i> att fyra nya rubriker skall inf�ras n�rmast f�re 1 kap. 26 �, 4 kap. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft22">26 �, 4 kap. 27 � och 7 kap. 9 � av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 kap. Allm�nna best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b> En enhet som avslutat en upphandling enligt best�mmelserna i 2, 3 </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft25">eller 5 kap. skall inom 48 dagar d�refter s�nda en annons till Byr�n f�r <br/>Europeiska gemenskapernas officiella publikationer hur upphandlingen <br/>har avslutats. Annonsen f�r inte inneh�lla uppgifter vars publicering skulle <br/>strida mot n�got allm�nt intresse eller motverka befogade aff�rs- eller <br/>konkurrensintressen. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22">Enheten skall ocks� uppr�tta en rapport om den avslutade upphandling-</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft25">en. Rapporten skall l�mnas till EFTA s �vervakningsmyndighet p� dess <br/>beg�ran. Rapporten skall inneh�lla uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft22">1. enhetens namn och adress och v�rdet av upphandlingen, </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22">2. anbudsgivare eller anbudss�kande som deltagit vid pr�vningen av </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft22">anbud och anledningen till urvalet av anbudss�kande, </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22">3. anbudsgivare eller anbudss�kande som inte vunnit framg�ng och </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft22">anledningen till det, </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22">4. vilken leverant�r som fick upphandlingen och, i f�rekommande fall, </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">hur stor del denne avser att l�gga ut p� n�gon annan, och </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22">5. f�r f�rhandlad upphandling, anledningen till valet av det f�rfarandet. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>23 �</b> En upphandlande enhet f�r f�rkasta anbud som den anser vara <br/>orimligt l�gt, dock f�rst sedan enheten beg�rt f�rklaring till det l�ga anbu-<br/>det och inte f�tt tillfredsst�llande svar. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">Om enheten f�rkastat ett anbud av det sk�let att det bed�mts vara </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft25">orimligt l�gt, skall enheten avge en rapport om sitt beslut till EFTA:s <br/>�vervakningsmyndighet eller, om anbudet avgetts vid upphandling enligt <br/>4 kap., l�mna upplysningar om beslutet i meddelande om avslutad upp-<br/>handling enligt 4 kap. 15 �. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>Uppgiftsl�mnande f�r statistik�ndam�l </i></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>26 �</b> Att n�ringsidkare, kommuner och andra kan �l�ggas skyldighet att <br/>f�r statistik�ndam�l l�mna uppgifter betr�ffande offentlig upphandling <br/>f�ljer av lagen (1992: 889) om den officiella statistiken. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 kap. Varuupphandling </b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>6 �</b> En upphandlande enhet skall f�r varje budget�r genom f�rhandsan-<br/>nonsering informera om sina upphandlingar �ver 750000 ecu som enheten <br/>planerat f�r varje varuomr�de. Om f�rhandsannonsering g�ller 1 kap. 8 -</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft26">10��. <br/>38-SFS 1994 </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft22">1185 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1994:614 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 a �</b> En upphandlande enhet skall inom 15 dagar fr�n det att beg�ran <br/>kommit in l�mna upplysningar till varje anbudss�kande eller anbudsgiva-<br/>re som s� beg�r om varf�r hans ans�kan eller anbud f�rkastats. Den vars <br/>anbud f�rkastats skall p� beg�ran f� veta vem som fick upphandlingen. <br/>Om enheten beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att <br/>g�ra om upphandlingen skall enheten p� beg�ran l�mna upplysningar till <br/>anbudsgivare eller anbudss�kande om sk�len f�r sitt beslut. Enheten skall <br/>underr�tta Byr�n f�r Europeiska gemenskapernas officiella publikationer <br/>om sitt beslut. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>8 �</b> �ppen eller selektiv upphandling skall anv�ndas om inte n�got annat </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft32">upphandlingsf�rfarande f�r till�mpas enligt 9 eller 10 �. </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 �</b> Om en upphandlande enhet v�ljer att anv�nda selektiv upphandling <br/>f�r den i annonsen ange hur m�nga leverant�rer den avser att inbjuda att <br/>l�mna anbud. Antalet leverant�rer skall avv�gas med h�nsyn till varans <br/>karakt�r men m�ste uppg� till minst fem. </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>11 a �</b> Om en upphandlande enhet v�ljer f�rhandlad upphandling utan </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft34">f�reg�ende annonsering skall antalet anbudsgivare i f�rhandlingen inte <br/>vara mindre �n tre, f�rutsatt att det finns ett tillr�ckligt antal l�mpliga <br/>anbudsgivare. </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Tidsfrister </i></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 �</b> Vid �ppen upphandling skall tiden f�r mottagande av anbud vara <br/>minst 52 dagar fr�n den dag d� annonsen om upphandling avs�ndes. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft32">En upphandlande enhet skall l�mna ut f�rfr�gningsunderlaget till en </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft34">leverant�r inom sex dagar fr�n det att underlaget har beg�rts. Ytterligare <br/>information skall l�mnas senast sex dagar f�re anbudstidens utg�ng, om s� <br/>har beg�rts i rimlig tid. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och <br/>telekommunikationsomr�dena </b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Till�mpningsomr�de </i></p> <p style="position:absolute;top:647px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>1 �</b> Best�mmelserna i detta kapitel skall till�mpas vid upphandling som </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft34">g�rs av en upphandlande enhet f�r s�dan av enheten bedriven verksamhet <br/>som best�r av </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft32">1. drift eller tillhandah�llande av fasta n�t i syfte att betj�na allm�nhe-</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft34">ten i fr�ga om transporter, distribution eller f�rs�rjning med dricksvatten, <br/>elektricitet, gas eller v�rme eller av leverans av s�dana nyttigheter till fasta <br/>n�t, </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft32">2. utnyttjande av mark- eller vattenomr�den f�r prospektering eller </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft34">utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta br�nslen eller f�r tillhandah�l-<br/>lande av terminaler, flygplatser eller hamnanl�ggningar, </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft32">3. drift av n�t i syfte att betj�na allm�nheten i fr�ga om transporter med </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">j�rnv�g, sp�rv�g, tunnelbana, buss, tr�dbuss eller linbana, </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft32">4. drift eller tillhandah�llande av ett allm�nt telekommunikationsn�t </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft32">1186 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1994:614 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft47">eller tillhandah�llande av en eller flera allm�nna telekommunikations-<br/>tj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid till�mpning av best�mmelserna i detta kapitel innefattar termen </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft47">upphandlande enhet alla f�retag �ver vilka staten, kommun, landsting <br/>eller kyrklig kommun direkt eller indirekt har ett best�mmande inflytande <br/>och f�retag som bedriver verksamhet enligt f�rsta stycket med s�rskilt <br/>tillst�nd fr�n en myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">F�r upphandling av tj�nster f�r verksamheter som avses i f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft41">g�ller, ut�ver detta kapitel, de best�mmelser till vilka h�nvisas i 5 kap. i �. </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>4 �</b> Best�mmelserna i detta kapitel skall inte till�mpas av en upphand-<br/>lande enhet som bedriver busstransportverksamhet som avses i 1 � f�rsta <br/>stycket 3 om �ven andra f�retag f�r bedriva s�dan verksamhet inom <br/>samma geografiska omr�de p� samma villkor. </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">Best�mmelserna skall inte heller till�mpas av en enhet som tillhandah�l-</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft47">ler tj�nster som avses i 1 � f�rsta stycket 4, om upphandlingen uteslutande <br/>syftar till att g�ra det m�jligt f�r enheten att tillhandah�lla en eller flera <br/>telekommunikationstj�nster och �ven andra f�retag har r�tt att inom <br/>samma geografiska omr�de tillhandah�lla samma tj�nster p� i stoft sett <br/>samma villkor. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">Best�mmelserna i detta kapitel skall inte heller till�mpas vid upphand-</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft47">lingar som g�rs f�r �terf�rs�ljning eller uthyrning om �ven andra f�retag <br/>har r�tt att �terf�rs�lja eller hyra ut p� samma villkor som den upphand-<br/>lande enheten. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>6 �</b>3 Om en upphandling av varor eller byggentreprenader innefattar <br/>tj�nster som �r n�dv�ndiga f�r leveransen av varorna eller byggentrepre-<br/>naderna skall dessa tj�nster anses ing� i varu- eller byggentreprenadupp-<br/>handlingen. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">En upphandling som innefattar andra tj�nster �n s�dana n�dv�ndiga </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft47">tj�nster som avses i f�rsta stycket skall i sin helhet anses som en varuupp-<br/>handling om varornas v�rde, inklusive v�rdet av tj�nster som avses i f�rsta <br/>stycket, �r st�rre �n v�rdet av andra tj�nster som omfattas av upphand-</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft41">lingen. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Tr�skelv�rden m.m. </i></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>8 �</b> Best�mmelserna i detta kapitel skall till�mpas vid s�dan upphand-<br/>ling, vars v�rde exklusive merv�rdesskatt uppg�r till minst </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft41">1. 400000 ecu och g�ller varor eller tj�nster f�r verksamhet som omfat-</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft41">tas av 1 � f�rsta stycket 1-3, </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">2. 600000 ecu och g�ller varor eller tj�nster f�r verksamhet som omfat-</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft41">tas av 1 � f�rsta stycket 4, </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft47">3. 5000000 ecu och g�ller byggentreprenad. <br/>Om en upphandling av tj�nster g�rs genom en formgivningst�vling skall </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft47">5 kap. 29 � till�mpas p� t�vlingen under f�ruts�ttning att den dels ing�r i <br/>en upphandling av tj�nster vars v�rde uppg�r till minst n�got av de v�rden <br/>som n�mns i f�rsta stycket 1 eller 2, dels g�rs f�r verksamhet som avses <br/>d�r. Best�mmelserna i 5 kap. 29 � skall ocks� till�mpas p� alla t�vlingar <br/>vars sammanlagda prissumma uppg�r till minst n�mnda belopp. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft45">3</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft46"> �ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft41">1187 </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1994:614 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft51"><i>Annonsering m.m. </i></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>14 �</b> En upphandlande enhet skall f�r varje budget�r genom f�rhandsan-</p> <p style="position:absolute;top:78px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft54">nonsering informera om varu- och tj�nsteupphandlingar �ver 750000 ecu <br/>som enheten planerat f�r varje varuomr�de eller tj�nstekategori enligt <br/>avdelning A i bilaga till denna lag. I fr�ga om byggentreprenadupphandling <br/>skall enheten genom f�rhandsannonsering informera om upphandlingar <br/>som �verstiger tr�skelv�rdet enligt 8 � 3 f�rsta stycket som enheten plane-<br/>rat och ange deras huvudsakliga art och omfattning. Om f�rhandsannonse-<br/>ring g�ller 1 kap. 8 - 10 ��. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">Inbjudan att l�mna anbud f�r ske genom att ett meddelande p� f�rhand </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft54">annonseras enligt reglerna i 1 kap. 8 - 10 ��. I meddelandet skall anges dels <br/>att upphandling kommer att ske genom selektivt eller f�rhandlat f�rfaran-<br/>de utan ytterligare annonsering, dels att intresserade deltagare skriftligen <br/>skall anm�la sitt intresse. Innan den upphandlande enheten d�refter p�-<br/>b�rjar upphandlingen skall de som anm�lt intresse uppmanas att skriftli-<br/>gen bekr�fta detta utifr�n mer detaljerade upplysningar om upphandling-<br/>en. </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">Inbjudan att l�mna anbud f�r ske genom att den upphandlande enheten </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft54">i en annons tillk�nnager att den enligt 23 � uppr�ttat och till�mpar ett <br/>s�rskilt system f�r urval av deltagare. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft51"><i>Val av upphandlingsf�rfarande </i></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>16 �</b> En upphandlande enhet skall anv�nda n�got av de upphandlings-</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft53">f�rfaranden som n�mns i 1 kap. 5 � med f�reg�ende annonsering. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft53">En upphandlande enhet f�r avst� fr�n annonsering om </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">1. det vid en annonserad upphandling inte l�mnats n�gra anbud, under </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft54">f�ruts�ttning att de i f�rfr�gningsunderlaget ursprungligen angivna kon-<br/>traktsvillkoren inte v�sentligt �ndrats, </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft53">2. det som upphandlas avser forskning, utveckling eller experiment, </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft54">under f�ruts�ttning att framst�llningen av varorna eller utf�randet av <br/>byggentreprenaden inte sker i vinstsyfte eller f�r att t�cka forsknings- och <br/>utvecklingskostnader, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft53">3. det som upphandlas av tekniska eller konstn�rliga sk�l eller p� grund </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft53">av ensamr�tt kan tillhandah�llas av endast en viss leverant�r, </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft53">4. det �r n�dv�ndigt att genomf�ra upphandlingen, men synnerlig </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft54">br�dska, orsakad av omst�ndigheter som inte kunnat f�rutses och inte <br/>heller kan h�nf�ras till den upphandlande enheten, g�r det om�jligt att <br/>h�lla tidsfristerna vid �ppen eller selektiv upphandling, </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft53">5. det �r fr�ga om varuupphandlingskontrakt som g�ller ytterligare </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft54">leveranser fr�n den ursprungliga leverant�ren, avsedda antingen som del-<br/>ers�ttning f�r eller till�gg till tidigare leveranser, och ett byte av leverant�r <br/>skulle medf�ra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt of�renliga <br/>med de f�rst anskaffade eller leda till osk�liga tekniska sv�righeter avseen-<br/>de drift och underh�ll, </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft53">6. det �r fr�ga om byggentreprenad eller tj�nster som g�ller till�ggsarbe-</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft54">ten eller till�ggstj�nster av den ursprungliga leverant�ren och som inte <br/>omfattas av det f�rst avsedda projektet eller av en f�reg�ende upphand-</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft54">ling, men som p� grund av of�rutsedda omst�ndigheter blivit n�dv�ndiga <br/>f�r arbetets utf�rande, under f�ruts�ttning att till�ggsarbetena eller till-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft53">1188 </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>SFS 1994:614 </b></p> <p style="position:absolute;top:846px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft61">1189 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft64">l�ggstj�nsterna inte utan tekniska eller ekonomiska ol�genheter kan skiljas <br/>fr�n det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller att till�ggsarbetena �r </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft64">n�dv�ndiga f�r att byggentreprenaden skall kunna slutf�ras, eller att till-<br/>l�ggstj�nsterna �r n�dv�ndiga f�r att de ursprungliga tj�nsterna skall kun-</p> <p style="position:absolute;top:109px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft61">na slutf�ras, </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft61">7. upphandlingen vid byggentreprenad eller tj�nster g�ller nya arbeten </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft64">eller tj�nster som best�r enbart av en upprepning av arbeten eller tj�nster <br/>ing�ende i ett projekt som tidigare varit f�rem�l f�r �ppen eller selektiv <br/>upphandling och arbetena eller tj�nsterna tilldelas samma leverant�r som <br/>tidigare f�tt upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten eller tj�nster <br/>best�lls inom tre �r efter det att det ursprungliga kontraktet sl�ts och <br/>v�rdet av de nya arbetena eller tj�nsterna ing�tt i tr�skelv�rdeber�kningen <br/>och annonserats i samband med det ursprungliga projektet, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft61">8. det g�ller upphandling av varor som noteras och oms�tts p� en </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft61">r�varumarknad, </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft61">9. det g�ller avrop mot ett g�llande ramavtal, </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft61">10. det erbjudit sig en m�jlighet att g�ra s�rskilt f�rm�nliga ink�p av </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft64">varor antingen genom att utnyttja tillf�lliga erbjudanden att k�pa till pris <br/>v�sentligt under marknadsv�rdet eller genom att k�pa i samband med att <br/>en leverant�r upph�rt med sin verksamhet eller tr�tt i likvidation eller <br/>f�rsatts i konkurs eller varit f�rem�l f�r liknande r�ttsligt f�rfarande, </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft61">11. det �r fr�ga om upphandling som enligt t�vlingsregler ansluter till en </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft61">formgivningst�vling och skall tilldelas vinnaren av t�vlingen. </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft61">Om den t�vling som avses i andra stycket 11 avslutats med att juryn </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft64">bed�mt att fler utf�randen kan komma i fr�ga skall f�rhandlingen avse <br/>samtliga bidrag. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Alternativa utf�randen </i></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>26 �</b> Om det i annonsen om upphandling angetts att det anbud kommer <br/>att antas som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga med h�nsyn till samtliga </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft64">omst�ndigheter, f�r en upphandlande enhet �ven pr�va anbud som inne-<br/>h�ller ett alternativt utf�rande. En f�ruts�ttning �r att enheten i annonsen <br/>upplyst om att den kommer att pr�va anbud som inneh�ller alternativa </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft64">utf�randen och om de minimikrav som alternativa utf�randen m�ste <br/>uppfylla. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft61">Ett alternativt utf�rande f�r inte f�rkastas endast av det sk�let att det �r </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft64">utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk stan-<br/>dard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifika-<br/>tion. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Bevarande av uppgifter </i></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>27 �</b> En upphandlande enhet skall f�r varje upphandling bevara uppgif-<br/>ter om </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft61">1. sk�len f�r de krav som enheten st�llt p� leverant�rerna och f�r urvalet </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft61">av dessa, </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft64">2. grunden f�r pr�vningen av anbud, <br/>3. sk�len f�r avst�ende av annonsering enligt 16 � andra stycket genom </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft61">h�nvisning till n�gon av punkterna i det stycket, </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft61">4. sk�len f�r till�mpning av 1 kap. 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft64">5. till�mpat undantag som avses i 4 kap. 5 �. <br/>Uppgifterna skall bevaras i fyra �r. </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>SFS 1994:614 </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>5 kap. Upphandling av tj�nster </b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>1 �</b> Detta kapitel g�ller upphandling av tj�nster av det slag som anges i <br/>avdelning A i bilaga till denna lag om tj�nsterna inte omfattas av best�m-</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft74">melserna i 2 och 3 kap. I fr�ga om upphandling av tj�nster som avses i <br/>avdelning A i bilagan och som g�rs f�r verksamheter som avses i 4 kap. 1 � <br/>f�rsta stycket till�mpas dock endast andra stycket denna paragraf samt 2 �, <br/>3 � andra stycket, 5 � f�rsta meningen, 6, 7, 9 och 10 �� detta kapitel. Vid <br/>upphandling av tj�nster som avses i avdelning B i bilagan till denna lag <br/>till�mpas 6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft72">Best�mmelserna i detta kapitel skall inte till�mpas i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft72">1. anskaffning av eller nyttjander�tt i vad form som helst till fastighet, </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft74">byggnad eller annan egendom som utg�r fast egendom eller tillbeh�r till <br/>fastighet eller byggnad eller r�ttigheter av nu n�mnt slag, </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft72">2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av program-</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft72">material eller s�ndningstid i etermedia, </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft75">3. telefoni, telex, radiotelefoni, persons�kning eller satellittj�nster, <br/>4. skiljemanna- eller f�rlikningsuppdrag, <br/>5. finansiella tj�nster i samband med utgivning eller oms�ttning av </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft72">v�rdepapper och andra finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft74">6. anst�llningsavtal, <br/>7. forskning och utveckling i andra fall �n d� tj�nsten endast g�ller den </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft72">egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten, </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft72">8. verksamhet som r�r f�rvaltning av statsskulden eller som avser tj�ns-</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft72">ter fr�n Sveriges riksbank. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>6 kap. Upphandling som understiger de tr�skelv�rden som anges i 2 - 5 </b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>kap., m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>Krav som f�r st�llas p� leverant�ren </i></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>9 �</b> En leverant�r kan uteslutas fr�n deltagande i upphandling om han </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft72">1. �r i konkurs eller likvidation, �r under tv�ngsf�rvaltning eller �r </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft74">f�rem�l f�r ackord eller tills vidare har inst�llt sina betalningar eller �r <br/>underkastad n�ringsf�rbud, </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft72">2. �r f�rem�l f�r ans�kan om konkurs, tv�ngslikvidation, tv�ngsf�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft72">ning, ackord eller annat liknande f�rfarande, </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft72">3. �r d�md f�r brott avseende yrkesut�vningen enligt lagakraftvunnen </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft72">dom, </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft72">4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesut�vningen, </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft72">5. inte har fullgjort sina �ligganden avseende svenska skatter eller social-</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft72">avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft72">En upphandlande enhet har r�tt att av en leverant�r beg�ra upplysning-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft72">ar om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft72">Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft72">inte �r on�digt, kontrollera om leverant�ren �r </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft72">1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller f�reningsregistret, </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft72">2. registrerad f�r redovisning och inbetalning av merv�rdesskatt, inne-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft72">h�llen prelimin�r A-skatt och arbetsgivaravgifter, och </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft72">3. fri fr�n skulder f�r svenska skatter och socialavgifter. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft72">1190 </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft80"><b>SFS 1994:614 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft81">En upphandlande enhet som av leverant�ren beg�r upplysningar om </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft84">f�rh�llanden som avses i f�rsta och tredje styckena skall i f�rfr�gningsun-<br/>derlaget, annonsen eller skrivelsen ange p� vilket s�tt leverant�ren kan <br/>l�mna upplysningarna. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>Upphandling som r�r rikets s�kerhet m. m. </i></p> <p style="position:absolute;top:140px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>17 �</b> Vid upphandling som avses i 1 kap. 3 � andra stycket f�r regeringen </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft84">besluta om s�dana undantag fr�n best�mmelserna i detta kapitel som �r <br/>n�dv�ndiga med h�nsyn till f�rsvars- och s�kerhetspolitiska intressen. </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft81">Regeringen f�r �verl�ta till en upphandlande enhet att sj�lv besluta om </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft81">s�dana undantag som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>7 kap. �verpr�vning, skadest�nd, m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>Tillsyn </i></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft85"><b>9 �</b> En s�rskild n�mnd, N�mnden f�r offentlig upphandling, ut�var <br/>tillsyn �ver den offentliga upphandlingen enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft81">Vid sin tillsyn f�r n�mnden inh�mta alla n�dv�ndiga upplysningar fr�n </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft81">upphandlande enheter. * </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft81">Upplysningarna skall i f�rsta hand inh�mtas genom skriftligt f�rfarande. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft84">Om det p� grund av materialets omf�ng, br�dska eller n�got annat f�rh�l-<br/>lande �r l�mpligare, f�r upplysningarna inh�mtas genom bes�k hos den <br/>upphandlande enheten. </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>10 �</b> En upphandlande enhet �r skyldig att tillhandah�lla de upplysning-</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft81">ar som N�mnden f�r offentlig upphandling beg�r f�r sin tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>Bilaga </b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft81">F�rteckning av tj�nster </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft81">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994. De nya best�mmelserna, med </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft84">undantag f�r 6 kap. 17 �, g�ller inte f�r upphandlingar som p�b�rjats f�re <br/>den 1 juli 1994. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft81">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft81">ANNE WIBBLE </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft84">Nils Dexe <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft81">1191 </p> </div> </div>
background image

1184

SFS 1994:614

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1994

Lag
om �ndring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utf�rdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:1528) om

offentlig upphandling2

dels att 7 kap. 9- 12 �� skall betecknas 11 - 14 ��,

1

Prop. 1993/94:227, bet. 1993/94: FiU 18, rskr. 1993/94:339.

2

Lagen omtryckt 1993: 1468.

background image

SFS 1994:614

dels att 1 kap. 11 och 23 ��, 2 kap. 6, 8, 9 och 13 ��, 4 kap. 1, 4, 6, 8, 14

och 16 ��, 5 kap. 1 �, 6 kap. 9 och 17 �� samt rubriken till bilagan till lagen
skall ha f�ljande lydelse,

dels att rubrikerna n�rmast f�re 7 kap. 9 och 10 �� skall s�ttas n�rmast

f�re 7 kap. 11 respektive 12 �.

dels att det lagen skall inf�ras sju nya paragrafer, 1 kap. 26 �, 2 kap. 7 a

och 11 a ��, 4 kap. 26 och 27 �� samt 7 kap. 9 och 10 ��, av f�ljande
lydelse,

dels att fyra nya rubriker skall inf�ras n�rmast f�re 1 kap. 26 �, 4 kap.

26 �, 4 kap. 27 � och 7 kap. 9 � av f�ljande lydelse.

1 kap. Allm�nna best�mmelser

11 � En enhet som avslutat en upphandling enligt best�mmelserna i 2, 3

eller 5 kap. skall inom 48 dagar d�refter s�nda en annons till Byr�n f�r
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer hur upphandlingen
har avslutats. Annonsen f�r inte inneh�lla uppgifter vars publicering skulle
strida mot n�got allm�nt intresse eller motverka befogade aff�rs- eller
konkurrensintressen.

Enheten skall ocks� uppr�tta en rapport om den avslutade upphandling-

en. Rapporten skall l�mnas till EFTA s �vervakningsmyndighet p� dess
beg�ran. Rapporten skall inneh�lla uppgifter om

1. enhetens namn och adress och v�rdet av upphandlingen,

2. anbudsgivare eller anbudss�kande som deltagit vid pr�vningen av

anbud och anledningen till urvalet av anbudss�kande,

3. anbudsgivare eller anbudss�kande som inte vunnit framg�ng och

anledningen till det,

4. vilken leverant�r som fick upphandlingen och, i f�rekommande fall,

hur stor del denne avser att l�gga ut p� n�gon annan, och

5. f�r f�rhandlad upphandling, anledningen till valet av det f�rfarandet.

23 � En upphandlande enhet f�r f�rkasta anbud som den anser vara
orimligt l�gt, dock f�rst sedan enheten beg�rt f�rklaring till det l�ga anbu-
det och inte f�tt tillfredsst�llande svar.

Om enheten f�rkastat ett anbud av det sk�let att det bed�mts vara

orimligt l�gt, skall enheten avge en rapport om sitt beslut till EFTA:s
�vervakningsmyndighet eller, om anbudet avgetts vid upphandling enligt
4 kap., l�mna upplysningar om beslutet i meddelande om avslutad upp-
handling enligt 4 kap. 15 �.

Uppgiftsl�mnande f�r statistik�ndam�l

26 � Att n�ringsidkare, kommuner och andra kan �l�ggas skyldighet att
f�r statistik�ndam�l l�mna uppgifter betr�ffande offentlig upphandling
f�ljer av lagen (1992: 889) om den officiella statistiken.

2 kap. Varuupphandling

6 � En upphandlande enhet skall f�r varje budget�r genom f�rhandsan-
nonsering informera om sina upphandlingar �ver 750000 ecu som enheten
planerat f�r varje varuomr�de. Om f�rhandsannonsering g�ller 1 kap. 8 -

10��.
38-SFS 1994

1185

background image

SFS 1994:614

7 a � En upphandlande enhet skall inom 15 dagar fr�n det att beg�ran
kommit in l�mna upplysningar till varje anbudss�kande eller anbudsgiva-
re som s� beg�r om varf�r hans ans�kan eller anbud f�rkastats. Den vars
anbud f�rkastats skall p� beg�ran f� veta vem som fick upphandlingen.
Om enheten beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att
g�ra om upphandlingen skall enheten p� beg�ran l�mna upplysningar till
anbudsgivare eller anbudss�kande om sk�len f�r sitt beslut. Enheten skall
underr�tta Byr�n f�r Europeiska gemenskapernas officiella publikationer
om sitt beslut.

8 � �ppen eller selektiv upphandling skall anv�ndas om inte n�got annat

upphandlingsf�rfarande f�r till�mpas enligt 9 eller 10 �.

9 � Om en upphandlande enhet v�ljer att anv�nda selektiv upphandling
f�r den i annonsen ange hur m�nga leverant�rer den avser att inbjuda att
l�mna anbud. Antalet leverant�rer skall avv�gas med h�nsyn till varans
karakt�r men m�ste uppg� till minst fem.

11 a � Om en upphandlande enhet v�ljer f�rhandlad upphandling utan

f�reg�ende annonsering skall antalet anbudsgivare i f�rhandlingen inte
vara mindre �n tre, f�rutsatt att det finns ett tillr�ckligt antal l�mpliga
anbudsgivare.

Tidsfrister

13 � Vid �ppen upphandling skall tiden f�r mottagande av anbud vara
minst 52 dagar fr�n den dag d� annonsen om upphandling avs�ndes.

En upphandlande enhet skall l�mna ut f�rfr�gningsunderlaget till en

leverant�r inom sex dagar fr�n det att underlaget har beg�rts. Ytterligare
information skall l�mnas senast sex dagar f�re anbudstidens utg�ng, om s�
har beg�rts i rimlig tid.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsomr�dena

Till�mpningsomr�de

1 � Best�mmelserna i detta kapitel skall till�mpas vid upphandling som

g�rs av en upphandlande enhet f�r s�dan av enheten bedriven verksamhet
som best�r av

1. drift eller tillhandah�llande av fasta n�t i syfte att betj�na allm�nhe-

ten i fr�ga om transporter, distribution eller f�rs�rjning med dricksvatten,
elektricitet, gas eller v�rme eller av leverans av s�dana nyttigheter till fasta
n�t,

2. utnyttjande av mark- eller vattenomr�den f�r prospektering eller

utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta br�nslen eller f�r tillhandah�l-
lande av terminaler, flygplatser eller hamnanl�ggningar,

3. drift av n�t i syfte att betj�na allm�nheten i fr�ga om transporter med

j�rnv�g, sp�rv�g, tunnelbana, buss, tr�dbuss eller linbana,

4. drift eller tillhandah�llande av ett allm�nt telekommunikationsn�t

1186

background image

SFS 1994:614

eller tillhandah�llande av en eller flera allm�nna telekommunikations-
tj�nster.

Vid till�mpning av best�mmelserna i detta kapitel innefattar termen

upphandlande enhet alla f�retag �ver vilka staten, kommun, landsting
eller kyrklig kommun direkt eller indirekt har ett best�mmande inflytande
och f�retag som bedriver verksamhet enligt f�rsta stycket med s�rskilt
tillst�nd fr�n en myndighet.

F�r upphandling av tj�nster f�r verksamheter som avses i f�rsta stycket

g�ller, ut�ver detta kapitel, de best�mmelser till vilka h�nvisas i 5 kap. i �.

4 � Best�mmelserna i detta kapitel skall inte till�mpas av en upphand-
lande enhet som bedriver busstransportverksamhet som avses i 1 � f�rsta
stycket 3 om �ven andra f�retag f�r bedriva s�dan verksamhet inom
samma geografiska omr�de p� samma villkor.

Best�mmelserna skall inte heller till�mpas av en enhet som tillhandah�l-

ler tj�nster som avses i 1 � f�rsta stycket 4, om upphandlingen uteslutande
syftar till att g�ra det m�jligt f�r enheten att tillhandah�lla en eller flera
telekommunikationstj�nster och �ven andra f�retag har r�tt att inom
samma geografiska omr�de tillhandah�lla samma tj�nster p� i stoft sett
samma villkor.

Best�mmelserna i detta kapitel skall inte heller till�mpas vid upphand-

lingar som g�rs f�r �terf�rs�ljning eller uthyrning om �ven andra f�retag
har r�tt att �terf�rs�lja eller hyra ut p� samma villkor som den upphand-
lande enheten.

6 �3 Om en upphandling av varor eller byggentreprenader innefattar
tj�nster som �r n�dv�ndiga f�r leveransen av varorna eller byggentrepre-
naderna skall dessa tj�nster anses ing� i varu- eller byggentreprenadupp-
handlingen.

En upphandling som innefattar andra tj�nster �n s�dana n�dv�ndiga

tj�nster som avses i f�rsta stycket skall i sin helhet anses som en varuupp-
handling om varornas v�rde, inklusive v�rdet av tj�nster som avses i f�rsta
stycket, �r st�rre �n v�rdet av andra tj�nster som omfattas av upphand-

lingen.

Tr�skelv�rden m.m.

8 � Best�mmelserna i detta kapitel skall till�mpas vid s�dan upphand-
ling, vars v�rde exklusive merv�rdesskatt uppg�r till minst

1. 400000 ecu och g�ller varor eller tj�nster f�r verksamhet som omfat-

tas av 1 � f�rsta stycket 1-3,

2. 600000 ecu och g�ller varor eller tj�nster f�r verksamhet som omfat-

tas av 1 � f�rsta stycket 4,

3. 5000000 ecu och g�ller byggentreprenad.
Om en upphandling av tj�nster g�rs genom en formgivningst�vling skall

5 kap. 29 � till�mpas p� t�vlingen under f�ruts�ttning att den dels ing�r i
en upphandling av tj�nster vars v�rde uppg�r till minst n�got av de v�rden
som n�mns i f�rsta stycket 1 eller 2, dels g�rs f�r verksamhet som avses
d�r. Best�mmelserna i 5 kap. 29 � skall ocks� till�mpas p� alla t�vlingar
vars sammanlagda prissumma uppg�r till minst n�mnda belopp.

3

�ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs.

1187

background image

SFS 1994:614

Annonsering m.m.

14 � En upphandlande enhet skall f�r varje budget�r genom f�rhandsan-

nonsering informera om varu- och tj�nsteupphandlingar �ver 750000 ecu
som enheten planerat f�r varje varuomr�de eller tj�nstekategori enligt
avdelning A i bilaga till denna lag. I fr�ga om byggentreprenadupphandling
skall enheten genom f�rhandsannonsering informera om upphandlingar
som �verstiger tr�skelv�rdet enligt 8 � 3 f�rsta stycket som enheten plane-
rat och ange deras huvudsakliga art och omfattning. Om f�rhandsannonse-
ring g�ller 1 kap. 8 - 10 ��.

Inbjudan att l�mna anbud f�r ske genom att ett meddelande p� f�rhand

annonseras enligt reglerna i 1 kap. 8 - 10 ��. I meddelandet skall anges dels
att upphandling kommer att ske genom selektivt eller f�rhandlat f�rfaran-
de utan ytterligare annonsering, dels att intresserade deltagare skriftligen
skall anm�la sitt intresse. Innan den upphandlande enheten d�refter p�-
b�rjar upphandlingen skall de som anm�lt intresse uppmanas att skriftli-
gen bekr�fta detta utifr�n mer detaljerade upplysningar om upphandling-
en.

Inbjudan att l�mna anbud f�r ske genom att den upphandlande enheten

i en annons tillk�nnager att den enligt 23 � uppr�ttat och till�mpar ett
s�rskilt system f�r urval av deltagare.

Val av upphandlingsf�rfarande

16 � En upphandlande enhet skall anv�nda n�got av de upphandlings-

f�rfaranden som n�mns i 1 kap. 5 � med f�reg�ende annonsering.

En upphandlande enhet f�r avst� fr�n annonsering om

1. det vid en annonserad upphandling inte l�mnats n�gra anbud, under

f�ruts�ttning att de i f�rfr�gningsunderlaget ursprungligen angivna kon-
traktsvillkoren inte v�sentligt �ndrats,

2. det som upphandlas avser forskning, utveckling eller experiment,

under f�ruts�ttning att framst�llningen av varorna eller utf�randet av
byggentreprenaden inte sker i vinstsyfte eller f�r att t�cka forsknings- och
utvecklingskostnader,

3. det som upphandlas av tekniska eller konstn�rliga sk�l eller p� grund

av ensamr�tt kan tillhandah�llas av endast en viss leverant�r,

4. det �r n�dv�ndigt att genomf�ra upphandlingen, men synnerlig

br�dska, orsakad av omst�ndigheter som inte kunnat f�rutses och inte
heller kan h�nf�ras till den upphandlande enheten, g�r det om�jligt att
h�lla tidsfristerna vid �ppen eller selektiv upphandling,

5. det �r fr�ga om varuupphandlingskontrakt som g�ller ytterligare

leveranser fr�n den ursprungliga leverant�ren, avsedda antingen som del-
ers�ttning f�r eller till�gg till tidigare leveranser, och ett byte av leverant�r
skulle medf�ra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt of�renliga
med de f�rst anskaffade eller leda till osk�liga tekniska sv�righeter avseen-
de drift och underh�ll,

6. det �r fr�ga om byggentreprenad eller tj�nster som g�ller till�ggsarbe-

ten eller till�ggstj�nster av den ursprungliga leverant�ren och som inte
omfattas av det f�rst avsedda projektet eller av en f�reg�ende upphand-

ling, men som p� grund av of�rutsedda omst�ndigheter blivit n�dv�ndiga
f�r arbetets utf�rande, under f�ruts�ttning att till�ggsarbetena eller till-

1188

background image

SFS 1994:614

1189

l�ggstj�nsterna inte utan tekniska eller ekonomiska ol�genheter kan skiljas
fr�n det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller att till�ggsarbetena �r

n�dv�ndiga f�r att byggentreprenaden skall kunna slutf�ras, eller att till-
l�ggstj�nsterna �r n�dv�ndiga f�r att de ursprungliga tj�nsterna skall kun-

na slutf�ras,

7. upphandlingen vid byggentreprenad eller tj�nster g�ller nya arbeten

eller tj�nster som best�r enbart av en upprepning av arbeten eller tj�nster
ing�ende i ett projekt som tidigare varit f�rem�l f�r �ppen eller selektiv
upphandling och arbetena eller tj�nsterna tilldelas samma leverant�r som
tidigare f�tt upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten eller tj�nster
best�lls inom tre �r efter det att det ursprungliga kontraktet sl�ts och
v�rdet av de nya arbetena eller tj�nsterna ing�tt i tr�skelv�rdeber�kningen
och annonserats i samband med det ursprungliga projektet,

8. det g�ller upphandling av varor som noteras och oms�tts p� en

r�varumarknad,

9. det g�ller avrop mot ett g�llande ramavtal,

10. det erbjudit sig en m�jlighet att g�ra s�rskilt f�rm�nliga ink�p av

varor antingen genom att utnyttja tillf�lliga erbjudanden att k�pa till pris
v�sentligt under marknadsv�rdet eller genom att k�pa i samband med att
en leverant�r upph�rt med sin verksamhet eller tr�tt i likvidation eller
f�rsatts i konkurs eller varit f�rem�l f�r liknande r�ttsligt f�rfarande,

11. det �r fr�ga om upphandling som enligt t�vlingsregler ansluter till en

formgivningst�vling och skall tilldelas vinnaren av t�vlingen.

Om den t�vling som avses i andra stycket 11 avslutats med att juryn

bed�mt att fler utf�randen kan komma i fr�ga skall f�rhandlingen avse
samtliga bidrag.

Alternativa utf�randen

26 � Om det i annonsen om upphandling angetts att det anbud kommer
att antas som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga med h�nsyn till samtliga

omst�ndigheter, f�r en upphandlande enhet �ven pr�va anbud som inne-
h�ller ett alternativt utf�rande. En f�ruts�ttning �r att enheten i annonsen
upplyst om att den kommer att pr�va anbud som inneh�ller alternativa

utf�randen och om de minimikrav som alternativa utf�randen m�ste
uppfylla.

Ett alternativt utf�rande f�r inte f�rkastas endast av det sk�let att det �r

utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk stan-
dard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifika-
tion.

Bevarande av uppgifter

27 � En upphandlande enhet skall f�r varje upphandling bevara uppgif-
ter om

1. sk�len f�r de krav som enheten st�llt p� leverant�rerna och f�r urvalet

av dessa,

2. grunden f�r pr�vningen av anbud,
3. sk�len f�r avst�ende av annonsering enligt 16 � andra stycket genom

h�nvisning till n�gon av punkterna i det stycket,

4. sk�len f�r till�mpning av 1 kap. 13 �,

5. till�mpat undantag som avses i 4 kap. 5 �.
Uppgifterna skall bevaras i fyra �r.

background image

SFS 1994:614

5 kap. Upphandling av tj�nster

1 � Detta kapitel g�ller upphandling av tj�nster av det slag som anges i
avdelning A i bilaga till denna lag om tj�nsterna inte omfattas av best�m-

melserna i 2 och 3 kap. I fr�ga om upphandling av tj�nster som avses i
avdelning A i bilagan och som g�rs f�r verksamheter som avses i 4 kap. 1 �
f�rsta stycket till�mpas dock endast andra stycket denna paragraf samt 2 �,
3 � andra stycket, 5 � f�rsta meningen, 6, 7, 9 och 10 �� detta kapitel. Vid
upphandling av tj�nster som avses i avdelning B i bilagan till denna lag
till�mpas 6 kap.

Best�mmelserna i detta kapitel skall inte till�mpas i fr�ga om

1. anskaffning av eller nyttjander�tt i vad form som helst till fastighet,

byggnad eller annan egendom som utg�r fast egendom eller tillbeh�r till
fastighet eller byggnad eller r�ttigheter av nu n�mnt slag,

2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av program-

material eller s�ndningstid i etermedia,

3. telefoni, telex, radiotelefoni, persons�kning eller satellittj�nster,
4. skiljemanna- eller f�rlikningsuppdrag,
5. finansiella tj�nster i samband med utgivning eller oms�ttning av

v�rdepapper och andra finansiella instrument,

6. anst�llningsavtal,
7. forskning och utveckling i andra fall �n d� tj�nsten endast g�ller den

egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,

8. verksamhet som r�r f�rvaltning av statsskulden eller som avser tj�ns-

ter fr�n Sveriges riksbank.

6 kap. Upphandling som understiger de tr�skelv�rden som anges i 2 - 5

kap., m.m.

Krav som f�r st�llas p� leverant�ren

9 � En leverant�r kan uteslutas fr�n deltagande i upphandling om han

1. �r i konkurs eller likvidation, �r under tv�ngsf�rvaltning eller �r

f�rem�l f�r ackord eller tills vidare har inst�llt sina betalningar eller �r
underkastad n�ringsf�rbud,

2. �r f�rem�l f�r ans�kan om konkurs, tv�ngslikvidation, tv�ngsf�rvalt-

ning, ackord eller annat liknande f�rfarande,

3. �r d�md f�r brott avseende yrkesut�vningen enligt lagakraftvunnen

dom,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesut�vningen,

5. inte har fullgjort sina �ligganden avseende svenska skatter eller social-

avgifter.

En upphandlande enhet har r�tt att av en leverant�r beg�ra upplysning-

ar om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket.

Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det

inte �r on�digt, kontrollera om leverant�ren �r

1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller f�reningsregistret,

2. registrerad f�r redovisning och inbetalning av merv�rdesskatt, inne-

h�llen prelimin�r A-skatt och arbetsgivaravgifter, och

3. fri fr�n skulder f�r svenska skatter och socialavgifter.

1190

background image

SFS 1994:614

En upphandlande enhet som av leverant�ren beg�r upplysningar om

f�rh�llanden som avses i f�rsta och tredje styckena skall i f�rfr�gningsun-
derlaget, annonsen eller skrivelsen ange p� vilket s�tt leverant�ren kan
l�mna upplysningarna.

Upphandling som r�r rikets s�kerhet m. m.

17 � Vid upphandling som avses i 1 kap. 3 � andra stycket f�r regeringen

besluta om s�dana undantag fr�n best�mmelserna i detta kapitel som �r
n�dv�ndiga med h�nsyn till f�rsvars- och s�kerhetspolitiska intressen.

Regeringen f�r �verl�ta till en upphandlande enhet att sj�lv besluta om

s�dana undantag som avses i f�rsta stycket.

7 kap. �verpr�vning, skadest�nd, m. m.

Tillsyn

9 � En s�rskild n�mnd, N�mnden f�r offentlig upphandling, ut�var
tillsyn �ver den offentliga upphandlingen enligt denna lag.

Vid sin tillsyn f�r n�mnden inh�mta alla n�dv�ndiga upplysningar fr�n

upphandlande enheter. *

Upplysningarna skall i f�rsta hand inh�mtas genom skriftligt f�rfarande.

Om det p� grund av materialets omf�ng, br�dska eller n�got annat f�rh�l-
lande �r l�mpligare, f�r upplysningarna inh�mtas genom bes�k hos den
upphandlande enheten.

10 � En upphandlande enhet �r skyldig att tillhandah�lla de upplysning-

ar som N�mnden f�r offentlig upphandling beg�r f�r sin tillsyn.

Bilaga

F�rteckning av tj�nster

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994. De nya best�mmelserna, med

undantag f�r 6 kap. 17 �, g�ller inte f�r upphandlingar som p�b�rjats f�re
den 1 juli 1994.

P� regeringens v�gnar

ANNE WIBBLE

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1191

;
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.