SFS 2017:988 Lag om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler / SFS 2017:988 Lag om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
170988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2013:388) om tillämp-

ning av Europeiska unionens statsstödsregler ska ha följande lydelse.

5 §

2

Preskription av en fordran som avser återbetalning av olagligt stöd av-

bryts, förutom på de sätt som framgår av 5 § preskriptionslagen (1981:130),
på det sätt som avses i artikel 17.2 i rådets förordning (EU) 2015/1589 av den
13 juli 2015 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Euro-
peiska unionens funktionssätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:15, bet. 2017/18:NU5, rskr. 2017/18:21.

2 Senaste lydelse 2016:604.

SFS 2017:988

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.