SFS 2016:1210 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna / SFS 2016:1210 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
161210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2016:1146) om upp-

handling inom försörjningssektorerna ska införas en ny paragraf, 3 kap. 33 §,
och närmast före 3 kap. 33 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Vissa kollektivtrafiktjänster

33 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg,
med tunnelbana eller på vatten.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:28, bet. 2016/17:TU5, rskr: 2016/17:71.

SFS 2016:1210

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.

Populära lagar

Populära lagar

Konkurrenslagen
LOU
LUF