SFS 2023:212 Lag om ändring i lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling / SFS 2023:212 Lag om ändring i lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
SFS2023-212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor

till följd av offentlig upphandling

Utfärdad den 27 april 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2018:1277) om elektroniska
fakturor till följd av offentlig upphandling ska ha följande lydelse.

1 § I denna lag finns bestämmelser om elektroniska fakturor som utfärdas
till följd av offentlig upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet, lagen (2016:1145) om offentlig upp-
handling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
eller lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Bestämmelser om faktureringsskyldighet och en fakturas innehåll finns i

mervärdesskattelagen (2023:200).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

ERIK SLOTTNER

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167.

SFS

2023:212

Publicerad
den

3 maj 2023

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.