Tillkännagivande ( 2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2016:1227
Departement: Finansdepartementet OU
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Tillkännagivande (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
SFS nr:

2016:1227
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2016-12-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Vid tillämpningen av 5 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling avses med produkter som upphandlas av en central statlig myndighet inom försvarsområdet följande produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. I bilagan anges att motsvarande text finns i bilaga 1 punkt 3 i WTO-avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement).

Förteckning över produkter vid offentlig upphandling inom försvarsområdet

Kapitel 25:  Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och 
    cement
Kapitel 26:  Malm, slagg och aska
Kapitel 27:   Mineraliska bränslen, mineraloljor och 
    destillationsprodukter av dessa; bituminösa 
    ämnen; mineralvaxer
    utom:
    ex 27.10: särskilda motorbränslen
Kapitel 28:  Oorganiska kemikalier; organiska och 
    oorganiska föreningar av ädla metaller, av 
    sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva 
    grundämnen och av isotoper
    utom:
    ex 28.09: sprängämnen
    ex 28.13: sprängämnen
    ex 28.14: tårgas
    ex 28.28: sprängämnen
    ex 28.32: sprängämnen
    ex 28.39: sprängämnen
    ex 28.50: giftiga ämnen
    ex 28.51: giftiga ämnen
    ex 28.54: sprängämnen
Kapitel 29:   Organiska kemikalier
  utom:
    ex 29.03: sprängämnen
    ex 29.04: sprängämnen
    ex 29.07: sprängämnen
    ex 29.08: sprängämnen
    ex 29.11: sprängämnen
    ex 29.12: sprängämnen
    ex 29.13: giftiga ämnen
    ex 29.14: giftiga ämnen
    ex 29.15: giftiga ämnen
    ex 29.21: giftiga ämnen
    ex 29.22: giftiga ämnen
    ex 29.23: giftiga ämnen
    ex 29.26: sprängämnen
    ex 29.27: giftiga ämnen
    ex 29.29: sprängämnen
Kapitel 30:   Farmaceutiska produkter
Kapitel 31:  Gödselmedel
Kapitel 32:  Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror 
    och garvsyraderivat; pigment och andra 
    färgämnen; lacker och andra målningsfärger; 
    kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; 
    tryckfärger, bläck och tusch
Kapitel 33:  Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, 
    skönhets- och kroppsvårdsmedel
Kapitel 34:  Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, 
    tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, 
    beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och 
    liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. 
    dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips
Kapitel 35:  Proteiner; modifierad stärkelse; lim och 
    klister; enzymer
Kapitel 37:   Varor för foto- eller kinobruk
Kapitel 38:   Diverse kemiska produkter
    utom:
    ex 38.19: giftiga ämnen
Kapitel 39:  Plaster och plastvaror
    utom:
    ex 39.03: sprängämnen
Kapitel 40:  Gummi och gummivaror
    utom:
    ex 40.11: skottsäkra däck
Kapitel 41:  Oberedda hudar och skinn samt läder
Kapitel 42:  Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, 
    handväskor och liknande artiklar; varor av 
    tarmar
Kapitel 43:  Pälsskinn och konstgjord päls; varor av 
    dessa material
Kapitel 44:  Trä och varor av trä; träkol
Kapitel 45:  Kork och varor av kork
Kapitel 46:  Varor av halm, esparto eller andra 
    flätningsmaterial; korgmakeriarbeten
Kapitel 47:  Massa av ved eller andra fibrösa 
    cellulosahaltiga material; avfall och 
    förbrukade varor av papper eller papp
Kapitel 48:  Papper och papp; varor av pappersmassa, papper 
    eller papp
Kapitel 49:  Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra 
    produkter från den grafiska industrin
Kapitel 65:  Huvudbonader och delar till huvudbonader
Kapitel 66:  Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, 
    sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till 
    sådana artiklar
Kapitel 67:  Bearbetade fjädrar och dun samt varor 
    tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda 
    blommor; varor av människohår
Kapitel 68:  Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer 
    eller liknande material
Kapitel 69:  Keramiska produkter
Kapitel 70:  Glas och glasvaror
Kapitel 71:  Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och 
    halvädelstenar, ädla metaller och metaller med 
    plätering av ädel metall samt varor av sådana 
    produkter; bijouterivaror
Kapitel 73:  Gjutjärn, järn och stål
Kapitel 74:  Koppar
Kapitel 75:  Nickel
Kapitel 76:  Aluminium
Kapitel 77:  Magnesium och beryllium
Kapitel 78:  Bly
Kapitel 79:  Zink
Kapitel 80:  Tenn
Kapitel 81:  Andra oädla metaller
Kapitel 82:  Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar 
    av oädel metall
    utom:
    ex 82.05: verktyg
    ex 82.07: verktyg, delar
Kapitel 83:  Diverse varor av oädel metall
Kapitel 84:  Ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska 
    redskap
  utom:
    ex 84.06: motorer
    ex 84.08: övriga motorer
    ex 84.45: maskiner
    ex 84.53: datorer
    ex 84.55: delar av datorer under rubrik nr 84.53
    ex 84.59: kärnreaktorer
Kapitel 85:  Elektriska maskiner och apparater, delar till 
sådana varor

    utom:
    ex 85.13: teleutrustning
    ex 85.15: transmissionsapparater
Kapitel 86:  Lok och annan rullande järnvägs- och 
    spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; 
    stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt 
    delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet 
    elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av 
    alla slag
    utom:
    ex 86.02: pansarlok, elektriska
    ex 86.03: övriga pansarlok
    ex 86.05: pansarvagnar
    ex 86.06: underhålls- och servicevagnar
    ex 86.07: vagnar
Kapitel 87:  Fordon, andra än rullande järnvägs- eller 
    spårvägsmateriel
samt delar och tillbehör till fordon

    utom:
    ex 87.08: stridsvagnar och andra bepansrade fordon
    ex 87.01: traktorer
    ex 87.02: militära fordon
    ex 87.03: bärgningsbilar
    ex 87.09: motorcyklar
    ex 87.14: släpfordon
Kapitel 89:  Fartyg och annan flytande materiel
    utom:
    ex 89.01A: krigsfartyg
Kapitel 90:  Optiska instrument och apparater, foto- och 
    kinoapparater, instrument och apparater för mätning 
    eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument 
    och apparater
    utom:
    ex 90.05: kikare
    ex 90.13: diverse instrument, laser
    ex 90.14: avståndsmätare
    ex 90.28: elektriska och elektroniska mätinstrument
    ex 90.11: mikroskop
    ex 90.17: medicinska instrument
    ex 90.18: redskap för sjukgymnastik
    ex 90.19: ortopediska redskap
    ex 90.20: röntgenapparater
Kapitel 91:  Ur och delar till ur
Kapitel 92:  Musikinstrument; apparater för inspelning 
    och återgivning av ljud, apparater för inspelning 
    och återgivning av bilder och ljud för television 
    samt delar och tillbehör till sådana apparater
Kapitel 94:  Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar 
    till sängar, kuddar och liknande stoppade 
    inredningsartiklar
    utom:
    ex 94.01A: flygplanssäten
Kapitel 95:  Varor och produkter av utskärnings- eller 
    pressmaterial
Kapitel 96:  Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll
Kapitel 98:  Diverse artiklar
Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.