Tillkännagivande (2007:1108) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2007:1108
Departement: Finansdepartementet OU
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Tillkännagivande (2007:1108) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
SFS nr:

2007:1108
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2007-11-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § 1 a lagen (2007:1091) om offentlig upphandling avses med produkter som upphandlas av en central statlig myndighet inom försvarsområdet följande produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader. I bilagan anges att motsvarande text finns i bilaga 1 punkt 3 i WTO-avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement).

Förteckning över produkter vid offentlig upphandling inom försvarsområdet

Kapitel 25:   Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk
    och cement
Kapitel 26:   Malm, slagg och aska
Kapitel 27:   Mineraliska bränslen, mineraloljor och
    destillationsprodukter av dessa; bituminösa
    ämnen; mineralvaxer
    utom:
    ex 27.10: särskilda motorbränslen
Kapitel 28:   Oorganiska kemikalier; organiska och
    oorganiska föreningar av ädla metaller, av
    sällsynta jordartsmetaller,
    av radioaktiva grundämnen och av isotoper
    utom:
    ex 28.09: sprängämnen
    ex 28.13: sprängämnen
    ex 28.14: tårgas
    ex 28.28: sprängämnen
    ex 28.32: sprängämnen
    ex 28.39: sprängämnen
    ex 28.50: giftiga ämnen
    ex 28.51: giftiga ämnen
    ex 28.54: sprängämnen
Kapitel 29:   Organiska kemikalier
    utom:
    ex 29.03: sprängämnen
    ex 29.04: sprängämnen
    ex 29.07: sprängämnen
    ex 29.08: sprängämnen
    ex 29.11: sprängämnen
    ex 29.12: sprängämnen
    ex 29.13: giftiga ämnen
    ex 29.14: giftiga ämnen
    ex 29.15: giftiga ämnen
    ex 29.21: giftiga ämnen
    ex 29.22: giftiga ämnen
    ex 29.23: giftiga ämnen
    ex 29.26: sprängämnen
    ex 29.27: giftiga ämnen
    ex 29.29: sprängämnen
Kapitel 30:   Farmaceutiska produkter
Kapitel 31:   Gödselmedel
Kapitel 32:   Garvämnes- och färgämnesextrakter;
    garvsyror och garvsyraderivat; pigment och
    andra färgämnen; lacker och andra
    målningsfärger; kitt och andra tätnings- och
    utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch
Kapitel 33:   Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-,
    skönhets- och   kroppsvårdsmedel
Kapitel 34:   Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen,
    tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer,
    beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och
    liknande artiklar, modelleringspastor, s.k.
    dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips
Kapitel 35:   Proteiner; modifierad stärkelse; lim och
    klister; enzymer
Kapitel 37:   Varor för foto- eller kinobruk
Kapitel 38:   Diverse kemiska produkter
    utom:
    ex 38.19: giftiga ämnen
Kapitel 39:   Plaster och plastvaror
    utom:
    ex 39.03: sprängämnen
Kapitel 40:   Gummi och gummivaror
    utom:
    ex 40.11: skottsäkra däck
Kapitel 41:   Oberedda hudar och skinn samt läder
Kapitel 42:   Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter,
    handväskor och liknande artiklar; varor av
    tarmar
Kapitel 43:   Pälsskinn och konstgjord päls; varor av
    dessa material
Kapitel 44:   Trä och varor av trä; träkol
Kapitel 45:   Kork och varor av kork
Kapitel 46:   Varor av halm, esparto eller andra
    flätningsmaterial; korgmakeriarbeten
Kapitel 47:   Massa av ved eller andra fibrösa
    cellulosahaltiga material; avfall och
    förbrukade varor av papper eller papp
Kapitel 48:   Papper och papp; varor av pappersmassa,
    papper eller papp
Kapitel 49:   Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra
    produkter från den grafiska industrin
Kapitel 65:   Huvudbonader och delar till huvudbonader
Kapitel 66:   Paraplyer, parasoller, promenadkäppar,
    sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till
    sådana artiklar
Kapitel 67:   Bearbetade fjädrar och dun samt varor
    tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda
    blommor; varor av människohår
Kapitel 68:   Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer
    eller liknande material
Kapitel 69:   Keramiska produkter
Kapitel 70:   Glas och glasvaror
Kapitel 71:   Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och
    halvädelstenar, ädla metaller och metaller med
    plätering av ädel metall samt varor av sådana
    produkter; bijouterivaror
Kapitel 73:   Gjutjärn, järn och stål
Kapitel 74:   Koppar
Kapitel 75:   Nickel
Kapitel 76:   Aluminium
Kapitel 77:   Magnesium och beryllium
Kapitel 78:   Bly
Kapitel 79:   Zink
Kapitel 80:   Tenn
Kapitel 81:   Andra oädla metaller
Kapitel 82:   Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av
    oädel metall
    utom:
    ex 82.05: verktyg
    ex 82.07: verktyg, delar
Kapitel 83:   Diverse varor av oädel metall
Kapitel 84:   Ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska
    redskap
    utom:
    ex 84.06: motorer
    ex 84.08: övriga motorer
    ex 84.45: maskiner
    ex 84.53: datorer
    ex 84.55: delar av datorer under rubrik nr 84.53
    ex 84.59: kärnreaktorer
Kapitel 85:   Elektriska maskiner och apparater, delar till
    sådana varor
    utom:
    ex 85.13: teleutrustning
    ex 85.15: transmissionsapparater
Kapitel 86:   Lok och annan rullande järnvägs- och
    spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel;
    stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt
    delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet
    elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning
    av alla slag
    utom:
    ex 86.02: pansarlok, elektriska
    ex 86.03: övriga pansarlok
    ex 86.05: pansarvagnar
    ex 86.06: underhålls- och servicevagnar
    ex 86.07: vagnar
Kapitel 87:   Fordon, andra än rullande järnvägs- eller
    spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till
    fordon
    utom:
    ex 87.08: stridsvagnar och andra bepansrade
    fordon
    ex 87.01: traktorer
    ex 87.02: militära fordon
    ex 87.03: bärgningsbilar
    ex 87.09: motorcyklar
    ex 87.14: släpfordon
Kapitel 89:   Fartyg och annan flytande materiel
    utom:
    ex 89.01A: krigsfartyg
Kapitel 90:   Optiska instrument och apparater, foto- och
    kinoapparater, instrument och apparater för
    mätning eller kontroll, medicinska och
    kirurgiska instrument och apparater
    utom:
    ex 90.05: kikare
    ex 90.13: diverse instrument, laser
    ex 90.14: avståndsmätare
    ex 90.28: elektriska och elektroniska
    mätinstrument
    ex 90.11: mikroskop
    ex 90.17: medicinska instrument
    ex 90.18: redskap för sjukgymnastik
    ex 90.19: ortopediska redskap
    ex 90.20: röntgenapparater
Kapitel 91:   Ur och delar till ur
Kapitel 92:   Musikinstrument; apparater för inspelning och
    återgivning av ljud, apparater för inspelning
    och återgivning av bilder och ljud för
    television samt delar och tillbehör till sådana
    apparater
Kapitel 94:   Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar
    till sängar, kuddar och liknande stoppade
    inredningsartiklar
    utom:
    ex 94.01A: flygplanssäten
Kapitel 95:   Varor och produkter av utskärnings- eller
    pressmaterial
Kapitel 96:   Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll
Kapitel 98:   Diverse artiklar
Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.