Tillkännagivande (2007:1108) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2007:1108
Departement: Finansdepartementet OU
Länk: Länk till register

SFS nr:

2007:1108
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2007-11-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § 1 a lagen (2007:1091) om offentlig upphandling avses med produkter som upphandlas av en central statlig myndighet inom försvarsområdet följande produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader. I bilagan anges att motsvarande text finns i bilaga 1 punkt 3 i WTO-avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement).

Förteckning över produkter vid offentlig upphandling inom försvarsområdet

Kapitel 25:   Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk
    och cement
Kapitel 26:   Malm, slagg och aska
Kapitel 27:   Mineraliska bränslen, mineraloljor och
    destillationsprodukter av dessa; bituminösa
    ämnen; mineralvaxer
    utom:
    ex 27.10: särskilda motorbränslen
Kapitel 28:   Oorganiska kemikalier; organiska och
    oorganiska föreningar av ädla metaller, av
    sällsynta jordartsmetaller,
    av radioaktiva grundämnen och av isotoper
    utom:
    ex 28.09: sprängämnen
    ex 28.13: sprängämnen
    ex 28.14: tårgas
    ex 28.28: sprängämnen
    ex 28.32: sprängämnen
    ex 28.39: sprängämnen
    ex 28.50: giftiga ämnen
    ex 28.51: giftiga ämnen
    ex 28.54: sprängämnen
Kapitel 29:   Organiska kemikalier
    utom:
    ex 29.03: sprängämnen
    ex 29.04: sprängämnen
    ex 29.07: sprängämnen
    ex 29.08: sprängämnen
    ex 29.11: sprängämnen
    ex 29.12: sprängämnen
    ex 29.13: giftiga ämnen
    ex 29.14: giftiga ämnen
    ex 29.15: giftiga ämnen
    ex 29.21: giftiga ämnen
    ex 29.22: giftiga ämnen
    ex 29.23: giftiga ämnen
    ex 29.26: sprängämnen
    ex 29.27: giftiga ämnen
    ex 29.29: sprängämnen
Kapitel 30:   Farmaceutiska produkter
Kapitel 31:   Gödselmedel
Kapitel 32:   Garvämnes- och färgämnesextrakter;
    garvsyror och garvsyraderivat; pigment och
    andra färgämnen; lacker och andra
    målningsfärger; kitt och andra tätnings- och
    utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch
Kapitel 33:   Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-,
    skönhets- och   kroppsvårdsmedel
Kapitel 34:   Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen,
    tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer,
    beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och
    liknande artiklar, modelleringspastor, s.k.
    dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips
Kapitel 35:   Proteiner; modifierad stärkelse; lim och
    klister; enzymer
Kapitel 37:   Varor för foto- eller kinobruk
Kapitel 38:   Diverse kemiska produkter
    utom:
    ex 38.19: giftiga ämnen
Kapitel 39:   Plaster och plastvaror
    utom:
    ex 39.03: sprängämnen
Kapitel 40:   Gummi och gummivaror
    utom:
    ex 40.11: skottsäkra däck
Kapitel 41:   Oberedda hudar och skinn samt läder
Kapitel 42:   Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter,
    handväskor och liknande artiklar; varor av
    tarmar
Kapitel 43:   Pälsskinn och konstgjord päls; varor av
    dessa material
Kapitel 44:   Trä och varor av trä; träkol
Kapitel 45:   Kork och varor av kork
Kapitel 46:   Varor av halm, esparto eller andra
    flätningsmaterial; korgmakeriarbeten
Kapitel 47:   Massa av ved eller andra fibrösa
    cellulosahaltiga material; avfall och
    förbrukade varor av papper eller papp
Kapitel 48:   Papper och papp; varor av pappersmassa,
    papper eller papp
Kapitel 49:   Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra
    produkter från den grafiska industrin
Kapitel 65:   Huvudbonader och delar till huvudbonader
Kapitel 66:   Paraplyer, parasoller, promenadkäppar,
    sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till
    sådana artiklar
Kapitel 67:   Bearbetade fjädrar och dun samt varor
    tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda
    blommor; varor av människohår
Kapitel 68:   Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer
    eller liknande material
Kapitel 69:   Keramiska produkter
Kapitel 70:   Glas och glasvaror
Kapitel 71:   Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och
    halvädelstenar, ädla metaller och metaller med
    plätering av ädel metall samt varor av sådana
    produkter; bijouterivaror
Kapitel 73:   Gjutjärn, järn och stål
Kapitel 74:   Koppar
Kapitel 75:   Nickel
Kapitel 76:   Aluminium
Kapitel 77:   Magnesium och beryllium
Kapitel 78:   Bly
Kapitel 79:   Zink
Kapitel 80:   Tenn
Kapitel 81:   Andra oädla metaller
Kapitel 82:   Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av
    oädel metall
    utom:
    ex 82.05: verktyg
    ex 82.07: verktyg, delar
Kapitel 83:   Diverse varor av oädel metall
Kapitel 84:   Ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska
    redskap
    utom:
    ex 84.06: motorer
    ex 84.08: övriga motorer
    ex 84.45: maskiner
    ex 84.53: datorer
    ex 84.55: delar av datorer under rubrik nr 84.53
    ex 84.59: kärnreaktorer
Kapitel 85:   Elektriska maskiner och apparater, delar till
    sådana varor
    utom:
    ex 85.13: teleutrustning
    ex 85.15: transmissionsapparater
Kapitel 86:   Lok och annan rullande järnvägs- och
    spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel;
    stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt
    delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet
    elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning
    av alla slag
    utom:
    ex 86.02: pansarlok, elektriska
    ex 86.03: övriga pansarlok
    ex 86.05: pansarvagnar
    ex 86.06: underhålls- och servicevagnar
    ex 86.07: vagnar
Kapitel 87:   Fordon, andra än rullande järnvägs- eller
    spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till
    fordon
    utom:
    ex 87.08: stridsvagnar och andra bepansrade
    fordon
    ex 87.01: traktorer
    ex 87.02: militära fordon
    ex 87.03: bärgningsbilar
    ex 87.09: motorcyklar
    ex 87.14: släpfordon
Kapitel 89:   Fartyg och annan flytande materiel
    utom:
    ex 89.01A: krigsfartyg
Kapitel 90:   Optiska instrument och apparater, foto- och
    kinoapparater, instrument och apparater för
    mätning eller kontroll, medicinska och
    kirurgiska instrument och apparater
    utom:
    ex 90.05: kikare
    ex 90.13: diverse instrument, laser
    ex 90.14: avståndsmätare
    ex 90.28: elektriska och elektroniska
    mätinstrument
    ex 90.11: mikroskop
    ex 90.17: medicinska instrument
    ex 90.18: redskap för sjukgymnastik
    ex 90.19: ortopediska redskap
    ex 90.20: röntgenapparater
Kapitel 91:   Ur och delar till ur
Kapitel 92:   Musikinstrument; apparater för inspelning och
    återgivning av ljud, apparater för inspelning
    och återgivning av bilder och ljud för
    television samt delar och tillbehör till sådana
    apparater
Kapitel 94:   Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar
    till sängar, kuddar och liknande stoppade
    inredningsartiklar
    utom:
    ex 94.01A: flygplanssäten
Kapitel 95:   Varor och produkter av utskärnings- eller
    pressmaterial
Kapitel 96:   Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll
Kapitel 98:   Diverse artiklar