Marknadsrätt innefattar regler om företagens handlande på marknaden. Det kan till exempel vara fråga om marknadsföring, konkurrens och skydd för konsumenter. Rättsområdet har både offentligrättsliga och civilrättsliga inslag.

Immaterialrätt är ett rättsområde och samlingsord för de olika typer av skydd som finns för immateriell egendom, det vill säga egendom som saknar fysisk beskaffenhet. Skyddet består oftast av någon form av ensamrätt för egendomens skapare eller någon som skaparen överlåtit ensamrätten till. Immaterialrätt är uppdelat i fyra huvudområden – upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och mönsterrätt/design. Även marknadsrätt kan delas upp i huvudområden, regler om marknadsföring och regler om konkurrens.

Sortera på:

Relevans Datum
Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt