820735.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:735

Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i CECA-Iagcn (1972:762);

den ISjul i 1982

utfärdad den 30 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 10 § CECA-lagen (1972:762)

orden "2 § lagen (1953:603) om motverkande i vissa fal l av konkurrensbe­
gränsning inom näringslivet" skall bytas ut mot "13 § konkurrenslagen
(1982:729)".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

BJ�RN MOLIN

Staffan Sandström
(Handelsdepartementet)

1738

' Prop. 1981/82:195, NU 55, rskr 377.

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.