SFS 2003:845 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2018:1653) om företagsnamn / SFS 2003:845 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
030845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § firmalagen (1974:156) skall

ha följande lydelse.

27 § Sveriges riksbank, Svenska skeppshypotekskassan, Sveriges all-
männa hypoteksbank samt annan inrättning eller sammanslutning för vilken
Konungen fastställt firma har ensamrätt till denna som om firman blivit
registrerad enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:92. bet. 2002/03:FiU7, rskr. 2003/04:38.

SFS 2003:845

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.