SFS 1996:470 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Växtförädlarrättslag (1997:306) / SFS 1996:470 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
SFS 1996_470 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1971_392)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:470
Utkom från trycket
den 11 juni 1996

Lag
om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392);

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om växtförädlarrättslagen

(1971:392)

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 51 och 52 §§, samt

närmast före 51 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att bilagan till lagen skall ha följande lydelse.

EG-växtförädlarrätt

51 § Den som ger in en ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt
till Växtsortnämnden för vidare befordran enligt artikel 49.2 i rådets
förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens
växtförädlarrätt2 skall betala en avgift med det belopp som regeringen
bestämmer.

52 § Vid intrång i en gemenskapens växtförädlarrätt tillämpas bestäm-
melserna i 36 § om ansvar för intrång i en växtförädlarrätt.

735

1

Prop. 1995/96:177, bet. 1995/96:LU23, rskr. 1995/96:251.

2

EGT nr L 227, 1.9.1994, s. 1 (Celex 394R2100).

background image

SFS 1996:470

Acer spp.
Agrostis spp.
Allium spp.
Alopecurus pratensis L.
Alstroemeria L.
Anethum graveolens L.
Apium graveolens L.
Aronia spp.
Asparagus officinalis L.
Avena byzantina K. Koch
Avena sativa L.

Begonia spp.
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.
altissima Döll
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.
conditiva Alef.
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.
crassa Alef.
Betula spp.
Brassica napus L. var. oleifera Metzg.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.)
Rchb.
Brassica nigra (L.) W. Koch
Brassica oleracea L.

Brassica oleracea L. ssp. acephala DC
Brassica rapa L. var. oleifera Metzg.
Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell.
Bromus arvensis L.
Bromus inermis Leyss.

Camelina sativa (L.) Crantz
Cannabis sativa L.
Capsicum annuum L.
Caragana spp.
Chaenomeles Lindl.
Chrysanthemum spp.
Clematis L.

Cornus spp.
Crocosmia spp.
Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.
Cynosurus cristatus L.

3

Senaste lydelse 1994:106.

736

Lönn
Ven
Lök
�ngskavle
Perulilja
Dill
Selleri
Aronia
Sparris
Rödhavre
Havre

Begonia

Sockerbeta

Rödbeta

Foderbeta

Björk
Raps

Kålrot
Svartsenap
Kål

Fodermärgkål
Rybs
Rova
Renlosta
Foderlosta

Oljedådra
Hampa
Paprika
�rtbuske

Rosenkvitten

Krysantemum

Klematis

Kornell, snöbär
Crocosmia
Melon
Gurka

Kamäxing

Bilaga3

background image

SFS 1996:470

Dactylis glomerate L.
Daucus carota L.
Dianthus caryophyllus L.

Dracaena spp.

Euonymus spp.

Euphorbia spp.

Festuca spp.
Festulolium spp.
Ficus spp.
Fragaria spp.

Glycine max (L.) Merrill

Helianthus annuus L.
Hippophae spp.
Hordeum vulgare L.

Impatiens spp.

Kalanchoe Adans.

Lactuca sativa L.

Linum usitatissimum L.
Lolium spp.
Lonicera spp.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Lycopersicon esculentum P. Mill.

Malus spp. (aven grundstam)
Medicago spp.

Ornithopus sativus Brot.

Papaver somniferum L.
Pastinaca sativa L.
Pelargonium L'Hér. ex Ait.
Petroselinum crispum (Mill.) Nym.
ex A. W. Hill
Petunia spp.
Phalaris arundinacea L.
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Philadelphus spp.
Phleum spp.

2 4 - S F S 1996

Hundäxing
Morot
Nejlika

Dracena

Spindelträd

Julstjärna, Kristi törne-

krona

Svingel
Rajsvingel
Fikus
Jordgubbar, smultron

Sojaböna

Solros
Havtorn
Korn

Balsamin

Höstglöd, våreld

Sallat

Lin
Rajgräs
Try
Blålupin
Gullupin
Tomat

�pple
Lusern

Seradella

Vallmo
Palsternacka

Pelargon

Persilja
Petunia
Rörflen
Rosenböna

Böna

Schersmin

Timotej

737

background image

SFS 1996:470

Pisum sativum L. sensu lato
Poa spp.
Populus spp.
Potentilla spp.
Prunus spp. (även grundstam)

Pyrus spp. (även grundstam)

Raphanus sativus L. var. niger (Mill.)
S. Kerner
Raphanus sativus L. var. radicula Pers.
Rhododendron spp.

Ribes spp. (även grundstam)
Rosa spp.
Rubus spp.

Saintpaulia ionantha H. Wendl.
Salix spp.
Scaveola aemula R.Br.
Secale cereale L.
Sinapis alba L.
Solanum tuberosum L.
Sorbus spp.
Spinacia oleracea L.
Spiraea spp.
Streptocarpus x hybridus Voss
Syringa spp.

Trifolium hybridum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Triticosecale Wittmack
Triticum aestivum L. emend.
Fiori et Paol.
Triticum durum Desf.
Triticum turgidosecale
Tulipa L.

Vaccinium spp.
Verbena spp.

Viburnum spp.
Vicia faba L. var. major Harz.
Vicia faba L. var. minor Harz.
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth

Zea mays L.

�rt
Gröe
Asp, poppel
Fingerört, tok
Körsbär, plommon, persika,
aprikos
Päron

Rättika
Rädisa
Azalea,
rhododendron
Vinbär, krusbär
Ros, nypon
Hallon, björnbär

Saintpaulia
Pil, sälg, vide
Scaveola

Råg
Vitsenap
Potatis
Rönn
Spenat

Spirea
Kornettblomma

Alsikeklöver
Rödklöver
Vitklöver
Rågvete

Vete
Makaronivete
Rågvete
Tulpan

Blåbär, lingon
Verbena

Olvon
Bondböna
�&kerböna
Fodervicker
Luddvicker

Majs

738

Syrén

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

regeringens vagnar

LAILA FREIVALDS

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

SFS 1996:470

739

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.