SFS 2005:1216 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Växtförädlarrättslag (1997:306) / SFS 2005:1216 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
051216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306);

utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om växtförädlarrättslagen

(1997:306 )

2

dels att i 3 kap. 6 a §, 5 kap. 2, 4, 7�10 §§, 8 kap. 2, 6�7 §§ samt 10 kap.

4�6 §§, ordet ⬝Växtsortnämnden⬝ i alla dess böjningsformer skall bytas ut
mot ⬝Statens jordbruksverk⬝,

dels att i 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 1 § samt

12 kap. 1 § ordet ⬝Statens växtsortnämnd⬝ skall bytas ut mot ⬝Statens jord-
bruksverk⬝,

dels att i 5 kap. 4, 7�9 §§, 6 kap. 3 § samt i 8 kap. 2 § ordet ⬝nämnden⬝

skall bytas ut mot ⬝verket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

THOMAS BODSTR�M

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108.

2 Senaste lydelse av
3 kap. 6 a § 2000:1159
5 kap 4 § 2000:1159.

SFS 2005:1216

Utkom från trycket
den 23 december 2005

5 SFS 2005:1177�1227

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.