SFS 2000:296 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande och flyktingar m.fl.

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. / SFS 2000:296 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande och flyktingar m.fl.
000296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande och flyktingar m.fl.;

utfärdad den 11 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2, 3, 4, 6, 15, 22 och 24 §§ lagen

(1994:137) om mottagande av asylsökande och flyktingar m.fl.

2

orden ⬝Sta-

tens invandrarverk⬝ och ⬝Invandrarverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Migrations-
verket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Lars Magnuson
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159.

2

Senaste lydelse av

22 § 1997:1103
24 § 1994:971.

SFS 2000:296

Utkom från trycket
den 30 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar