SFS 1982:1108

821108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1108 Lag

Utkom från trycket

oin änidring i lagGEi (1950:382) om svenskt

den 23 december 1982

utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i lagen (1950:382) om svenskt
medborgarskap^ skall införas en ny paragraf, 14 a §, av nedan angivna

lydelse.

14 a § Socialnämnden skall på begäran av dep centrala utlänningsmyn-

digheten eller en polismyndighet lämna ut uppgifter om en utlännings
personliga förhållanden, om uppgifterna behövs i ett ärende om svenskt

medborgarskap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

'

vi

På regeringens vägnar

'

'⬢ ^

ANITA GRADIN

~;

f.)

Lars Lunning

;

(Arbetsmarknadsdepartementet)'

' Prop. 1981/82:186, KU 1982/83; 12, rskr 1982/83:74.

2768

^ Lagen omtryckt 1979; 139.

)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.