SFS 2018:1293 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap / SFS 2018:1293 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
SFS2018-1293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2001:82) om svenskt

medborgarskap ska ha följande lydelse.

4 §2 Ett barn som inte har fyllt tolv år och som adopteras av en svensk

medborgare blir vid adoptionen svensk medborgare, om

1. barnet adopteras i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, eller

2. barnet adopteras genom ett utländskt beslut som gäller i Sverige enligt

lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen

om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner eller lagen

(2018:1289) om adoption i internationella situationer.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Wulker Roos

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

2

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2014:481.

SFS 2018:1293

Publicerad

den 29 juni 2018

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.