SFS 2016:524 Lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd / SFS 2016:524 Lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
160524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 och 11 §§ och rubriken närmast

före 9 § lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska ha följande lydelse.

Läkemedel och andra varor

9 §

Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag sådana

läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om lä-
kemedelsförmåner m.m. Ett landsting ska även erbjuda utlänningar som om-
fattas av denna lag och som inte har fyllt 18 år sådana varor som avses i 18 §
lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Första stycket gäller endast de läkemedel och andra varor som förskrivs i

samband med vård som ges med stöd av denna lag.

11 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter samt avgifter för

läkemedel och andra varor enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:97, bet. 2015/16:SoU13, bet. 2015/16:249.

SFS 2016:524

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar