SFS 1990:222

900222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SI

Lag

SFS 1990:222

om ändring i utlänningslagen (1989:529);

utkoni frän iryckct

Utfärdad den 17 maj 1990.

!ri

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 kap. I § utlänningslagen

(1989:529) skall ha följande lydelse.

1 § Regeringen får, utöver vad som förut har angetts i denna lag, medde-

i c

la föreskrifter om

1. skyldighet att anmäla utlänningars vistelse eller anställning i Sverige,

2. sådana inskränkningar angående utlänningars rätt att vara anställda i

ett visst företag eller i företag av ett visst slag som är nödvändiga med

hänsyn till Sveriges säkerhet.

⬢I

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

C

På regeringens vägnar

MAJ-LIS L��W

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

den 30 maj 1990

Prop. 1989/90; 54, FöU6, rskr, 227.

307

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar