SFS 1970:376

700376.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

854

1970 . Nr 376

Nr 376

,

Lag

oni ändring i utlänningslagen (1954:193);

given Sofiero den 5 juni 197 0.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vandes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 71 § utlänningslagen (1954: 193) skall ha nedan angivna

lydelse.

71 §.2

Konimgen meddelar

�

politisk flykting.

Efter avtal

av avtalet.

Om utlämning för brott och om överförande till Danmark, Finland, Island

eller Norge för verkställighet av här i riket ådömt frihetsstraff samt om ut­

lämning till dessa länder för verkställighet av beslut om vård eller behand­

ling är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Sofiero den 5 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Inrikesdepartementet)

SVEN-ERIC NILSSON

1 Prop. 1970: 30, ILU: 25, i-skr 129.

'

Senaste lydelse 1968: 758.

Nr 375 och 376, Va "rh. Stockholm 1970. Kungl. Boktryckeriet, P, A. Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.