SFS 1966:666

660666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 666

Lag

om ändrad lydelse av 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193);

given Stockholms sloll den 26 december 1966.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 skall erhålla änd­

rad lydelse på sätt nedan angives.

69 §.

Beträffande främmande makters i Sverige anställda diplomatiska och

avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning och be­

träffande främmande makters kurirer thlämpas denna lag endast i den mån

Konungen förordnar.

I fråga om annan utlänning, som är berättigad till förmåner enligt lagen

den 16 december 19GG (nr 664) med vissa bestämmelser om immunitet och

privilegier, iakttagas de insluränlaiingar som följa av 1, 3 eller 4 § nämnda

lag.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Värt kungl, sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 16 december 1966.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(⬢lustiliedepartenientet)

HERM.\N KLING

' Prop. 19C6; 148; UU 12; Rslcr 379.

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.