SFS 1991:390

910390.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:390

om ändring i bisjukdomslagen (1974:211);

utkom från trycket

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att i 9 § bisjukdomslagen

(1974:211)^ ordet "lantbruksstyrelsen" skall bytas ut mot "statens jord­

bruksverk".

Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

På regeringen s vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

Prop 1990/91:99. JoU27, rskr. 276.

Senaste lydelse av 9 § 1990:94.

den 4 ju ni 1991

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.