SFS 1983:300

830300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:TQJRLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:TQJRLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TQJRLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1983:300 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10">Uikom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft10">oiB �ndring i lagen (1944:219) om djurskydd; </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 maj 1983 </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 maj 1983. </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 8a�, 14� 1, 2 och 4 m om., 15� </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft13">samt 17 � lagen (1944:219) om djurskydd^ ordet &#34;h�lsov�rdsn�mnd&#34; i <br/>olika b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;milj�- och h�lsoskyddsn�mnd&#34; i </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">motsvarande form. </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 j uli 1983. </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">SVANTE LUNDKVIST </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft13">Olof K�hl <br/>(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1982/83; 111, SoU 28, rskr 263. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Sen aste lydelse av 8 a � 1965:728 </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">14 �1 mom. 1973:269 </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">14 �2 mom. 1978:979 </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">14 �4 mom. 1978:979 </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">15� 1971; 1111 </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">17 � 1978:979. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1983:300

Lag

Uikom fr�n trycket

oiB �ndring i lagen (1944:219) om djurskydd;

den 27 maj 1983

utf�rdad den 11 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 8a�, 14� 1, 2 och 4 m om., 15�

samt 17 � lagen (1944:219) om djurskydd^ ordet "h�lsov�rdsn�mnd" i
olika b�jningsformer skall bytas ut mot "milj�- och h�lsoskyddsn�mnd" i

motsvarande form.

Denna lag tr�der i kraft den 1 j uli 1983.

P� regeringens v�gnar

SVANTE LUNDKVIST

Olof K�hl
(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1982/83; 111, SoU 28, rskr 263.

^ Sen aste lydelse av 8 a � 1965:728

14 �1 mom. 1973:269

14 �2 mom. 1978:979

14 �4 mom. 1978:979

15� 1971; 1111

17 � 1978:979.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.