SFS 1991:394

Du är här: Start / Miljörätt / Epizootilag (1999:657) / SFS 1991:394
910394.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:394

om ändring i epizootilagen (1980:369);

uikom frän trycket

den 4 juni 199 1

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om epizootilagen

(1980:369)

dels att i 7 § ordet "lantbruksstyrelsen" skall bytas ut mot "statens

jordbruksverk",

dels att i 9, 11 och 14 §§ ordet "lantbruksstyrelsen" i olika böjningsfor­

mer skall bytas ut mot "jordbruksverket" i mo tsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vagnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1990/91:99, JoU27, rskr. 276.

645

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.